IGP-dagen ble avholdt forrige uke

Høstsemesterets IGP-dagen (tidligere kjent som PhD-seminaret) ble i år avholdt 7.11 på Studentersamfundet. Agenda inkluderte flere keynote-taler, tekniske presentasjoner og sosiale aktiviteter. Ph.d-kandidatene presenterte deres forskningsprosjekt og viste postere. Formålet er å opparbeide presentasjonserfaring og få tilbakemeldinger fra kollegaer og andre fagfolk. En oppsummering av høstens IGP-dag finnes her. Et annet viktig formål er å motivere masterstudenter til videre studier mot en doktorgrad. IGP-dagen arrangeres av ph.d-kandidatene ved IGP, og mer informasjon finnes på deres nettside: http://pet.geo.ntnu.no/wordpress/igp-phd/

 

Novemberkonferansen i Rio avholdt for 5. gang

Forrige uke ble den 5. Novemberkonferansen avholdt i Rio de Janeiro. Arrangør er den såkalte SINOS-alliansen, bestående av SINTEF, UiO, IFE, UiS, IRIS, UiB og NTNU, sammen med utvalgte universiteter i Brasil, med sterk støtte av Innovasjon Norge og generalkonsulatet i Rio, se programmet. Faglige innlegg fra NTNU ble holdt av Sigbjørn Sangesland (subsea) og Egil Tjåland (digitalisering)

Researchers’ Night at NTNU

IGP var selvsagt til stede da over 1000 besøkende gjestet Realfagsbygget under Researchers’ Night 2017. Vi stilte med en interaktiv sandkasse som prosjekterte koter og farger for å illustrere topografien i «terrenget». Takk til alle som stakk innom og lekte i sanden! Noen bilder fra sandkassen:

Her er flere bilder fra Researcher’ Night 2017

https://www.flickr.com/photos/92416586@N05/sets/72157686479301371

4th International Workshop on Rock Physics i Trondheim

4th International Workshop on Rock Physics  ble holdt i Trondheim med sterk medvirkning fra instituttet, hvor  Rune M. Holt var leder for den vitenskapelige komiteen og Andreas Bauer var leder for den lokale organisasjonskomiteen.

PhD Serhii Lozoyi to the right.
PhD Serhii Lozoyi to the right. Photo: Erling Fjær

Workshopen var en stor suksess med 115 deltagere og høy vitenskapelig kvalitet. Serhii Lozovy, PhD candidat på instituttet var på pallen i beste student paper-konkurransen.

Toppbilder er fra deltagerne på Geirfjellet, bilde av Rune M. Holt.

IGP sterkt involvert i Arctic Days Conference

Flere vitenskapelig ansatte fra vårt institutt var sterkt delaktige i å arrangere og presentere på årets Arctic Days Conference, av Norges Geologiske Forening på Svolvær fra 29. mai til 1. juni.

  • I «iMAGINE»: programkomitéleder Christine Fichler; presentasjoner av Suzanne McEnroe (keynote); Christine Fichler; Marco Brønner; Zeudia Pastore; og Terje Solbakk.
  • I » MINERAL RESOURCES»: presentasjoner av Rune B. Larsen (keynote); og Kurt Aasly.
  • I «UPLIFT AND EROSION»: postere av Marie-Andre Dumais; og Krzysztof Jan Zieba.

ITA-AITES World Tunnel Congress avholdes i Norge

ITA, International Tunnelling Association, arrangerer hvert år sin store World Tunnel Congress. Årets kongress, WTC-2017 foregår i Bergen 9.-15. juni, med NFF (Norsk Forening for Fjellsprengnings-teknikk) som ansvarlig nasjonal samarbeidspartner, se: http://wtc2017.com/

Det er påmeldt rundt 1500 deltakere fra nærmere 50 ulike land til WTC-2017. Hoveddelen av kongressen starter 12. juni, med åpningstale av kronprins Haakon som høydepunkt under åpningsseremonien. http://wtc2017.com/news/

HKH Kronpris Haakon åpnet kongressen
HKH Kronpris Haakon åpnet kongressen (Bilde av Bjørn Nilsen)

Hovedtema for kongressen er «Surface challenges – Underground solutions». Representanter fra IGP har vært sterkt involvert i planleggingen av konferansen, med Bjørn Nilsen og Eivind Grøv som medlemmer av organisasjonskomiteen og ledere av henholdsvis «Scientific Committee» og «International Advisory Committee». I Scientific Committee har også mange flere fra IGP gjort en stor innsats, se:

Scientific Committee
Advisory Committee

Det ble mottatt ca. 760 abstracts til WTC-2017, hvorav 486 ble akseptert, og dette resulterte i 335 aksepterte papers. Under kongressen vil 120 av disse bli presentert muntlig og de øvrige i postersesjoner.