IGP i Toronto

Rune Berg-Edland Larsen og Egil Tjåland deltar i den norske delegasjonen, ledet av statssekretær Magnus Thue, som er i Toronto denne uken. Formålet med reisen er å fremme nordisk mineralnæring, og få innspill til arbeidet med en verdiskapende, bærekraftig og næringsvennlig mineralpolitikk, se oppslag på Nærings- og fiskeridepartementets nettside. De skal også delta på verdens ledende mineralmesse, Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), og i tillegg vil statssekretæren formelt åpne Nordic Mining Day.

Den 6. novemberkonferansen i Rio de Janeiro

Novemberkonferansen i Rio de Janeiro er samarbeidskonferanse mellom Norge og Brasil som i år avholdes for 6. gang. Konferansen er et initiativ fra norske universiteter og forskningsinstitutter, og støttes av Forskningsrådet og OED. En rekke universiteter og institusjoner er partnere i Brasil. Se programmet for årets konferanse her.

IGP ved ARMS10-konferansen i Singapore

Seks personer fra faggruppen ingeniørgeologi var i Singapore forrige uke for å delta i ARMS10 – The 10th Rock Mechanics Symposium. Gruppen består av professorene Bjørn Nilsen, Krishna Panthi og Charlie Li, og stipendiatene Bibek Neupane, Lena Selen og Henki Ødegaard. ARMS10 er et Internasjonal Symposium under ISRM – International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering, bestående av 61 medlemsland og 8200 enkeltmedlemmer. Av medlemslandene er 31 i Europa. Professor Charlie Li er ISRMs visepresident for Europa. EUROCK 2020 arrangeres av ISRM i Trondheim i 2020. Stipendiat Henki Ødegaard er leder av organisasjonskomiteen og  professor Charlie Li er leder av teknisk komite. Omtrent 500 personer forventes å delta i konferansen. Se også ISRM’s News Release av Council Meeting som ble avholdt tirsdag i Singapore.

Dagens Næringsliv arrangerer Havet-konferanse

Dagens Næringsliv  arrangerer i dag Havet-konferansen, hvor blant annet statsminister Erna Solberg, Sturla Henriksen (Special Advisor to the United Nations Global Compact on Ocean), Kristin Holth (Global Head of Ocean Industries in DNB) og Nina Jensen (CEO of REV Ocean) skal holde innlegg.

Institutt for geovitenskap og petroleum er representert på konferansen  med stipendiatene Maxime Lesage og Cyril Jerome Juliane, som er en del av NTNU Havrom Deep Sea Mining Pilot programme.

Kronprins Haakon Magnus var også tilstede under HAVET-konferansen Norway Ocean Summit, og viste utrolig interessere for standen og bergartsprøvene fra forskningstoktet ledet av NTNU/MarMine til Mohnsryggen, nord for Jan Mayen i 2017. Her vist frem av stipendiat Cyril Juliani

Bilde: NTNU/Ingrid Schjølberg