AKER BP sponser hovedeksursjoner

AKER BP ASA øsker å bidra til å styrke geofagene ved NTNU, og går nå inn og sponser de tre hovedekskursjonene for geofag med til sammen 90.000 kroner. Dette bidrar til at det blir enklere for flere studenter å dra på feltkurs. Ekskursjonene er veldig viktig for å gi studentene bedre innsikt og forståelse for fagene. Studentene skal i år til USA, Chile og Brasil

Equinor wants to meet students at UKA

Equinor is looking for students who can help solve future energy challenges. Equinor offers curious, dedicated and innovative students, the opportunity to write a master thesis. Thursday October 3rd the top leaders of the company wants to meet the students at UKA at Realfagbygget

Read more here

And at Facebook here

 

 

Velkommen til Jose Acuna!

Jose Acuna har begynt i sin professor II-stilling ved institutt for geovitenskap og petroleum. Her er noen ord Jose har skrevet om seg selv:

Jag är född i Venezuela och flyttade till Sverige år 2004 som utbytestudent på Mastersnivå. Är gift och har två döttrar. Blev klar med Masterutbildningen 2008 och initierade direkt därefter en doktorsutbildning på KTH. År 2013 blev jag Teknologie Doktor. Mitt forskningsområde har sedan 2008 varit värmetransport i berggrunden. Förutom min doktorsavhandling har jag ett antal publikationer inom detta ämne, mest inom tillämpning geoenergi. Under de senast 5 åren har jag hjälpt till att bygga upp en forskningsgrupp på KTH som idag består av 3st doktorander och en postdoc, samt ett teknikkonsultföretag inom koncernen Bengt Dahlgren AB som jobbar med GEOrelaterade och består av 7st anställda. Under alla dessa år har fältmätningar med fiberoptik haft en centralroll och vi har använt mättekniken i olika tillämpningar, för att karakterisera olika transportprocesser i berggrunden.

En av dessa tillämpningar är så kallade Distributed Heat Tracing Tester (DHTT), som vi använder för att mäta om, hur och hur snabbt grundvattnet rör sig längs ett borrhål. Jag har haft nöjet att tillsammans med mina kollegor på Bengt Dahlgren utföra dessa mätningar i Åknes, vilket har nu lett till min professorstjänst på NTNU, där jag kommer att fortsätta fördjupa mig i tekniken och hjälpa projektet att maximera mängden kvantitativ information ang. hur grundvattnet rör sig. Detta kommer i sin tur att bli en del av underlaget till designen av dräneringssystemet i Åknes.

Jag ser fram emot att kunna bidra till detta projekt, vara med i NTNU-teamet, och förstärka samarbete mellan Sverige och Norge.

Se sak om avtale mellom NTNU og NVE om forskning på Åkneset:

NTNU strengthens collaboration with Schlumberger

In 2014 NTNU and Schlumberger signed a cooperation agreement. Schlumberger is the world’s largest oilfield services company. recently, the annual collaboration meeting was held at NTNU, where new projects and ideas were presented.

 

 

NTNU og Aker BP samarbeider om utvikling av programvare for seismisk avbildning

Institutt for geovitenskap og petroleum og Aker BP har inngått et pilotprosjekt som omhandler samarbeid om utvikling av programvare for seismisk avbildning. Samarbeidet skal komme utdanning og forskning til gode ved NTNU, samt utvikling, leting og produksjon hos Aker BP. Det vil også bli arrangert en rekke workshops innen tematikken seismisk avbildning og inversjon. Kontaktpunktet ved NTNU er Professor Børge Arntsen, og Dr. Espen Birger Raknes ved Aker BP.

Simulering av økt oljeutvinning med GeoDict – samarbeid med Math2Market GmbH

Institutt for geovitenskap og petroleum har fått tilgang til den digitale bergartsfysikkprogramvaresuiten GeoDict for simulering av injeksjonsprosesser i porøse media, med mål om å modellere økt oljeutvinning. Hovedkontaktpunktet ved vårt institutt er postdoktor Hamid Hosseinzade Khanamiri.

GeoDict-programvaren ved NTNU består av flere utdanningslisenser og gir petroleumsteknologistudentene tilgang til ledende teknologi for digital bergartsfysikk. GeoDict er utviklet og markedsført av Math2Market GmbH i Tyskland og instituttet setter pris på deres engasjement for våre studenter.

For mer informasjon om GeoDict-programvaren, klikk her.