Besøk fra Indias ambassadør til Norge

Mandag 20. mars besøkte Indias ambassadør til Norge Debraj Pradhan Trondheim og NTNU, inklusive vårt institutt. Potensielt samarbeid mellom India og Norge ble diskutert, og pågående forskning innen leting etter marine mineraler, mineralproduksjon og geofysikk ble presentert.

På bildet: Professor Ståle E. Johansen, instituttleder Egil Tjåland, professor Hanumantha Rao Kota, Hans Eksellense Debraj Pradhan, konsul Rita Kumar og Professor Martin Landrø. Forskningskoordinator Patrick Reurink deltok også på møtet.