Spennende forskningsfunn om malmpotensialet i Karasjok

Doktorgradskandidat Alf André har nettopp publisert spennende resultater fra sin PhD-studie i det anerkjente tidsskriftet Precambrian Research. Funnene har implikasjoner for malmpotensialet i Karasjok Grønnsteinbeltet da denne aldersgruppen av tilsvarende bergarter i Finland er svært prospektive for Ni-Cu-PGE mineraliseringer (f.eks. Lomalampi, Sakatti og Kevitsa), som er viktige forekomster for råstoffer til det grønne skiftet.

Studien, med tittelen «Evolution of the Gállojávri Ultramafic Intrusion from U-Pb zircon ages and Rb-Sr, Sm-Nd and Lu-Hf isotope systematics, omhandler aldersbestemmelse og dannelsen av gamle magmakammere i Karasjok Grønnsteinsbelte. Artikkelen viser hvordan man ved bruk av isotop-signaturer kan sondere sammensetningen av kontinentalskorpen og belyse interaksjonen mellom magmatiske systemer og vertsbergarten den strømmer gjennom.

Det presenteres også en datering av Gállojávri-intrusjonen til 2051 ± 8 millioner år. Aldersbestemmelsen viser at Gállojávri-intrusjonen ble dannet samtidig til påvist magmatisk aktivitet i Lappland grønnsteinsbelte i Finland. Dette antyder at Gállojávri-intrusjonen er del av et mye større magmatisk system som strekte seg hele veien fra norskekysten i nord til grensen mellom Finland og Russland i sør. Studien er utført i samarbeid med Trond Slagstad (NGU), Bjørn E. Sørensen (NTNU), Harald Hansen (UIT) og Ian Millar (BGS). Lenke til artikkelen: https://bit.ly/3SuMuE8

PhD position in Mining Engineering

The Department of Geoscience and Petroleum has a vacancy for a PhD position in Mining Engineering. We are looking for a PhD candidate in mining method selection for Deep Sea Mining operations. The appointment has a duration of three years with the possibility of one additional year of compulsory work. Read more here 

Welcome Özge!

Özge Akyildiz has joined the Department of Geoscience and Petroleum at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) to undertake a 3-year PhD-project in the field of Mining Engineering. Supervisor and co supervisor are Hakan Basarir and Steinar Løve Ellefmo, respectively. Her MSc thesis subject was the assessment of the applicability of some empirical equations for the prediction of particle size distribution from blasting in quarries. The thesis covered engineering geological evaluations, image and data analysis. After gaining her MSc degree, she expanded her research interest and focused on the implementation of machine learning algorithms to mining engineering applications. Özge will be working on the modelling and the optimization of blasting operations.

Özge has B.Sc and M.Sc in Mining Engineering from Faculty of Mines, Istanbul Technical University (Turkey). She worked as a research assistant at the Mining Engineering Department for six years and contributed teaching in undergraduate classes such as Rock Mechanics, Mine Production Technology, Blasting Technology and its Applications.

Welcome, Özge!

3D Gruvemåling med dronebilder

Fagfeltet Mineralressursforvaltning handler om gruvegeologi, gruvedesign, gruveplanlegging, gruveevaluering og gruvemåling.

Gruvemåling gjøres både i dagbrudd og i gruver under jord. Slike målinger ble tidligere gjennomført ved hjelp av en teodolitt; en avansert kikkert som ble brukt til å måle vinkler. For å beregne koordinater så trenger man også avstander som til og begynne med ble målt med målebånd og kanskje til og med skrittelling. Med totalstasjonen kom et instrument som kunne måle både vinkler og avstander og med multistasjonen kom utstyr som automatisk kan måle avstander og vinkler opp mot 300 ganger per sekund. Multistasjonen representerer et voldsomt fremskritt, men introduksjonen av droner og ikke minst såkalte RTK-droner representerer et paradigmeskifte i hvordan vi gjør gruvemåling – spesielt i dagbrudd.

(Foto: Lars Sandvik)

Droner brukes til å fly over et område mens det ta et stort antall overlappende bilder. Ved hjelp av fotogrammetri, kraftige PC’er og egnet programvare sys bildene sammen til en svært nøyaktig 3D modell av terrenget.

Videoen viser en 3D-modell av området rundt Storwartz leirskole som studenter som tar grunnkurs i mineralsressursforvaltning (TGB4216) besøker. På feltkurset får studentene en introduksjon til og får testet ulike måter å gjøre gruvemåling på: RTK-droner, multistasjon, centimeter-nøyaktig GPS, samt enklere verktøy som håndholdt GPS og kompass.

Gjenvinning er bare en liten del av løsningen

Grønt Punkt Norge sieri en nylig publisert TV-reklame at resirkulering vil føre til «at vi slipper å hogge ned trær, suge ut olje og sende folk ned i gruver». Er det virkelig slik at resirkulering er løsningen på alt? Les kronikk ført i pennen av Kurt Aasly og Steinar Ellefmo

Les kronikken på Adressa her

Førsteamanuensis, Kurt Aasly

Førsteamanuensis, Steinar Ellefmo

Invitation to Workshop on Environmental considerations of deep-sea mining

The Marmine project Invites to Workshop on Environmental considerations of deep-sea mining 11. march in Oslo. The workshop will present the present knowledge on environmental impacts from deep-sea mining, with a focus on mining seafloor massive sulphides (SMS), and discuss how this knowledge (or lack of) needs to be integrated in the development of this emerging industry.

Read more here

 

Søk på geologi ved NTNU

Vil du ha en jobb hvor du får lov til å være mye ute i naturen? Hvis du studerer geologi ved NTNU vil du lære mer om hvordan fjellene og havbunnen er dannet, hvorfor landskapet er formet slik det er, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte. Søknadsfrist er 15.april.
Bachelor geologi: https://www.ntnu.no/studier/bgeol
Master geologi: https://www.ntnu.no/studier/mgeol

Se en kort film om geolgistudiene:

 

Rapport fra Forskningsrådet: Kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen

Olje- og energidepartementet har bedt Forskningsrådet om å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen.

Denne rapporten er utarbeidet som svar på OEDs bestilling. Den omfatter følgende:
• Oppsummering av skriftlig bakgrunnsinformasjon
• Informasjon om Forskningsrådets portefølje innenfor området, samt internasjonal forskningsaktivitet
• Oppsummering av en workshop avholdt med relevante forskningsaktører
• Råd om en forskningssatsing

Les rapporten her: Kunnskapsgrunnlag havbunnsmineraler 2018-2019

Se også nettsiden for Norsk Forum for marine Mineraler

Vil ha mer gruvedrift i Norge – må akseptere inngrep i naturen