Welcome Christian

Christian Rekve Bryn has joined the Department of Geoscience and Petroleum at NTNU to undertake a 4-year PhD-project in the field of hydrogeology. The supervisor is professor Bjørn Frengstad. Christian’s research project «Bømoen Plus Village» aims to use geological resources as part of sustainable development of a new area in Voss, with short travelled resources that gives water, renewable energy and aggregates for future industry and residence. Mapping and managing the resources to be used for sustainable development will be a big part of the project. The industrial PhD is funden by the Norwegian research counsil, COWI AS, Bømoen AS, Voss Energi AS and Voss herad. NGU is a collaboration partner in the project.
Christian has B.Sc in geology and geohazards from HVL and M.Sc in hydrogeology from the University of Copenhagen. He works as a hydrogeologist (since 2016) at COWI AS.

Welcome Christian!

Slik kan du kutte strømregninga di

Randi Kalskin Ramstad. Foto: NRK

– Potensialet for grunnvarme i Norge er høyt. Vi kan dekke alt kjøle og varmebehov med det. Vi har beregnet at vi kan erstatte tilsvarende 33 TWh med strøm med grunnvarme. Det tilsvarer litt over 20 prosent av Norges kraftproduksjon. Det sier Randi Kalskin Ramstad som er rådgiver i Asplan Viak og førsteamanuensis II ved NTNU. Les saken på nrk.no her

Kan geovarme hentes ut i områder med mye kvikkleire?

I Nardovegen i Trondheim skal det bygges 800 nye studentboliger. I sommer har det blitt utført prøveboring og testing av ulike isolasjonsmetoder for å hente ut geovarme på trygg måte i områder med kvikkleire. Resultatet av undersøkelsene kan få stor betydning for fremtidig bærekraftig utbygging i Trondheim og andre steder med lignende utfordringer. Prosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Trondheim, Asplan Viak, Multiconsult og Båsum Boring, og med på laget er flere master og PhD studenter fra NTNU som har bistått med gjennomføring og analyse av resultatene.