Styremøte for Schlumberger-NTNU-samarbeidet

 

Det årlige styremøtet for samarbeidet mellom Schlumberger og NTNU ble avholdt i går. Samarbeidet omfatter forskning og utdanning innen 3 områder: Computational Sciences, Integrated Operations og Subsea. Formålet med de årlige møtene er statusrapportering for året som gikk og planlegging av aktiviteter fremover, se agenda.

Tildelt stort INFRASTRUKTUR-prosjekt av NFR

NTNU (Institutt for materialteknologi og Institutt for geovitenskap og petroleum) i samarbeid med NGU og SINTEF Materialer og kjemi har blitt tildelt INFRASTRUKTUR-prosjektet  Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation (MiMaC) av Norges Forskningsråd.

Målet med MiMaC er å etablere et verdensledende laboratorie for multi-skala og multi-dimensjonal strukturkarakterisering og høysensitivitets kjemiske analyser av mineraler, metaller og avanserte nanomaterialer, og vil styrke allerede eksisterende infrastruktur i Trondheim.

Dette vil styrke det grunnleggende og anvendte forskningsmiljøet og bidra til utvikling og innovasjon innenfor mineral- og metallurgi-industri.

Vårt institutt er partner i nytt Senter for Fremragende Forskning

Forskningsrådet vedtok i går 10 nye Senter for Fremragende Forskning (SFF). Ett av disse er Porous Media Laboratory ved NTNU, hvor instituttet er partner og Ole Torsæter er i gruppen som har utarbeidet prosjektforslaget.  Alex Hansen ved Institutt for fysikk er senterleder. Hele 120 søknader ble sendt inn til Forskningsrådet i første runde, og disse ble redusert til 34 i andre runde, og så ble 10 tildelt i går. Senteret vil motta støtte i 10 år og vil ha fokus på grunnleggende forskning knyttet til strømning i porøse media, med vekt på phd og postdok og med utstrakt internasjonalt samarbeid. Gratulerer Alex og Ole!