Welcome, David!

David Semwogerere has joined the Department of Geoscience and Petroleum on a 3-year PhD program in the field of Drilling and Wells.

His project is titled “Well Integrity and Lifecyle Management – Data Analytics approach” with an objective to develop a computer-based artificial intelligence system, or a system of systems for offshore well integrity and life cycle management for the Brazilian and Norwegian Continental Shelves.

Sigbjørn Sangesland (Professor in Well Engineering) is the main supervisor while Alexey Pavlov (Professor in Petroleum Cybernetics) and Jørn Vatn (Professor in RAMS) are co-supervisors for the project.

 This project is in collaboration with Petrobras as an industry partner under the BRU21 program; an NTNU Research and Innovation Program in Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry.

Besides industry roles in Drilling and Completion, David holds MSc. Petroleum Engineering (Drilling Technology) and BSc. Electrical Engineering (Power Systems) degrees.

Welcome, David!

Welcome, Lene!

Lene Margrethe Pallesen is 24 years old and from Stavanger. Lene will be undertaking a 3-year PhD in Engineering Geology studying and mapping quick clay deposits. The supervisor is Professor Ola Fredin. The project aims to increase knowledge of instabilities in quick clay and help bridge the gap between different discipline approaches by applying methods from geology, geophysics and geotechnics.

Lene has a BSc in Geophysics with Geology from Durham University and an MSc in Geology from NTNU. She has for the past year been studying sediment transport in Longyearelva on Svalbard with cooperation with UNIS and NGU for her Master’s project. This project focused on the influence of permafrost and climate change on sediment input from glaciers, moraines and slope processes.

Lene likes to spend her spare time on a range of activities including dance and badminton.

Welcome, Lene!

High-resolution drone magnetic survey

In August 2021, IGP researchers led by Prof. Suzanne McEnroe and Dr. Madeline Lee successfully conducted a high-resolution drone magnetic survey over parts of the Bjerkreim-Sokndal (BKS) layered intrusion, Rogaland, Norway. This field campaign was in collaboration with the Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology – HZDR drone team led by Dr. Richard Gloaguen.

This field work was also a success thanks to the ongoing support from the Heskestad community. The BKS has been studied for decades due to the presence of strong magnetic remanence, mineral potential, and as an Earth analogue for Martian magnetic anomalies. This drone magnetic data aids in understanding the magnetic properties of the rocks and minerals, and acts as an important bridge for multiscale anomaly mapping between thin-section, ground, and traditional airborne surveys with a helicopter or aircraft. Nearly 100 flight-line kilometers were flown identifying key geological contacts and remanent magnetic anomalies (24 000nT amplitude below background). The goal is to carry out a follow-up drone survey in 2022 along with additional ground geophysical measurements.

Total magnetic field data from ground surveys collected by NTNU IGP in 2015, 2017 and recent 2021 drone (dashed boxes) survey. Grids are overlaid on 1:50 000 geology* in the Heskestad area, Rogaland, Norway.
*Contains data under the Norwegian license for public data (NLOD) made available by the Geological Survey of Norway survey (NGU). 1:50 000 bedrock data. URL – http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/

 

ORMEL-prosjektene – Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum

Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann til varme- og kjøleformål. Fra 2015 og til nå er grunnvannsressursene i sentrumsområdene kartlagt, og den tekniske kompetansen har økt betydelig på alle nivåene i verdikjeden. Vi har fulgt opp eksisterende grunnvarmeanlegg og har nå klare forbedringsforslag til hvordan anleggene skal utformes, driftes og vedlikeholdes. Melhus har vært prosjekteier, og Elverum var med i første fase. I tillegg har NTNU (IGP prosjektledelse og EPT), NGU, Asplan Viak, Gjøvaag og UiO deltatt. Nøkkelen til de gode resultatene er det unike samarbeidet internt i prosjektgruppen, og med eierne av grunnvarmeanlegg. ORMEL-prosjektene har bidratt med mange masteroppgaver og to pågående PhD-oppgaver, og er støttet av Regionale forskningsfond Midt-Norge.

Piltotproduksjon i oppredningen

Instituttet har fått i oppdrag å designe og teste en pilotproduksjon for å lage testprodukt av almandin granat til vannjetkutting og sandblåsing. Hvis dette viser seg å være vellykket vil oppdragsgiver kunne utnytte en større andel av eklogittressursen og minimere andel vrakstein, som igjen kan skape flere arbeidsplasser ved bedriften. Utvinning av almandingranat fra eklogitt er et RFF-prosjekt

Statens vegvesen finaniserer modellforsøk av fjellforankring med stag

Prosjektet går ut på å utføre modellforsøk i laboratoriet for å se nærmere på hvordan brudd i bergmassen oppstår og forløper ved overbelastning av forankringsstag. Brudd og bruddforløp har stor betydning ved dimensjonering av slike stag og er ett av de største usikkerhetene ved dagens beregningsmetoder. Spesielt vil det bli sett på hvilke effekter trykkbuer indusert av belastningen av staget kan ha på det bruddmekaniske.

Forskningsprosjektet vil i korte trekk bestå av å bygge en rigg, omtrent 2×3 meter, utføre tester i denne og vurdere resultatene. I riggen vil det bli laget en «bergmasse» av eksempelvis kalksteinblokker, granittblokker, teglstein eller betongblokker. I bergmassen vil det bli støpt inn et «stag» som vil bli belastet slik at det blir brudd i «bergmassen». Riggen vil ha installer jekker slik at man får simulert horisontalspenninger og sikre innspenning. Riggen vil ha installert en rekke ekstensometer for å måle deformasjon, samt at man vil bruke et kamera og Digital Image Correlation (DIC) som måler deformasjon ved å spore punkters forflytning over tid. Studenten fordyper sin kunnskaper i emnet via en grundig litteraturstudie, deltar i utbygging .

To prosjekt- og masteroppgaver blir involvert i prosjektet. Hanna Høgset og Karsten Sannes Aasbø skal fordype seg i stagforankring via en grundig litteraturstudie, deltar i planlegging, bygging av testerigg, tester målingsutstyret og i modellforsøk på riggen, og utfører numerisk modellering med kode UDEC. Litteraturstudien ser på gjennomføring av modellforsøk i bergmekanikken og geoteknikken og hvordan man overfører dette til beregningsmetoder, både analytiske og numeriske.

Hanna Høgset, student IGP, Are Håvard Høien, Statens Vegvesen, Karsten Sannes Aasbø, student IGP og Charlie Chunlin Li, professor IGP

Mesteparten av energibehovet til bygningsmasser i Norge kan dekkes av grunnvarme

Det bores for fullt i Norge etter grunnvarme. Antallet energibrønner nærmer seg 40.000. Mesteparten av energibehovet til bygningsmasser i Norge kan dekkes av grunnvarme og det kan være et alternativ til vindparker og solcelleanlegg, sier førsteamanuensis Randi Kalskin Ramstad.

Les sak om dette i Dagsavisen:
Grunnvarme

Ny teknologi fra NTNU skal stabilisere norges farligste fjell

Åkneset på Sunnmøre beskrives som norges farligste fjellmassiv. Hvis Åkneset faller, vil en enorm flodbølge på 40 meter ramme blant annet Geiranger.  NTNU og NVE har nå inngått en samarbeidsavtale om utvikling av teknologi og metoder for å sikre ustabile fjell.

Kronprins Haakon besøkte NTNU stand

Under Havet konferansen 16.oktober fikk Kronprins Haakon se og lære mer om mineraler hentet opp fra forskningstoktet, som ble ledet av NTNU/MarMine til Mohnsryggen, nord for Jan Mayen i 2017.

Kronprinsen besøkte Havet-konferansen 2018

Kronprinsen, statsministeren og hav-folk fra inn- og utland fikk siste nytt, inspirasjon og kunnskap på Havet-konferansen i Operaen. #havetkonf

Publisert av Havet Tirsdag 16. oktober 2018