BRU21: Digitalisering og automatisering innen olje og gass

Som oppfølging av BRU21-kartleggingen blant olje- og gasselskaper, leverandører, organisasjoner og myndigheter, se rapport, etablerer NTNU nå et nytt forskningsprogram kalt «Digitalisering og automatisering innen olje og gass». Programmet tenkes i første omgang finansiert av industrien og NTNU, men man vil etter hvert søke om forskningsrådsstøtte. En gruppe sammensatt av personer fra flere institutt ved NTNU og Arild Nystad, er i disse dager på rundtur hos selskaper som vil delta i finansieringen.  Bildet viser møte hos Lundin i går, som vil finansiere flere ph.d.-kandidater.

NTNU er blitt partner i EIT Raw Materials

28. november ble NTNU kjernepartner i EIT Raw Materials, som er et europeisk initiativ for å styrke innovasjon og utdanning i råvaresektoren ved å støtte nye talenter og nye ideer gjennom Knowledge and Innovation Communities (KICs). Som partner kan NTNU søke om finansiering for oppskalering- og utdanningsprosjekter, delta i matchmaking og nettverksarrangementer, samt motta støtte for virksomhetsskaping. Mer informasjon om EIT Raw Materials kan leses her, eller fås fra koordinator Maria Wallin (maria.wallin@ntnu.no) på NTNU.

Bjørn Nilsen intervjuet i Samferdsel og Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur er en nyhetstjeneste for samferdselsektoren og aktører innen infrastruktur. I en artikkel om morgendagens tunneler har de intervjuet utvalgte fageksperter om fagområdet har utviklet seg de siste årene, og hvordan den videre utviklingen forventes å bli. Professor Bjørn Nilsen ved vårt institutt er en av ekspertene som er intervjuet.

Feiring av tilslag på forskningsinfrastruktur MiMaC

Forskningsrådet tildelte i går NTNU midler til forskningsinfrastrukturprosjektet MiMaC (Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation) . Institutt for geovitenskap og petroleum sammen SINTEF materialer og kjemi, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og verten som er Institutt for materialteknologi ved NTNU feiret i dag tildelingen med kake!