15.10.2020 gikk startskuddet for EnerGizerS-prosjektet

Prosjektet CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply, med akronym  EnerGizerS har fått midler som en del av POLNOR 2019 polsk-norske forskningsprosjekter finansiert under EØS og Norway Grants.

Prosjektet vil bli gjennomført i 2020-2023 av et konsortium bestående av:

  • AGH University of Science and Technology, Kraków, Polen – Prosjekteier
  • Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Science, Kraków, Polen – prosjektpartner
  • SINTEF Energi AS, Trondheim – prosjektpartner
  • Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, Trondheim, Norge – Prosjektpartner
  • EXERGON LLC, Gliwice, Polen – prosjektpartner

Hovedmålet med prosjektet er å analysere effektiviteten ved å ta i bruk CO2  som arbeidsvæske for Enhanced Geothermal Systems (EGS). Den foreslåtte løsningen tar sikte på å utvikle tiltak for å produsere ren og økonomisk geotermisk energi og samtidig redusere karbondioksidutslippene som kommer fra forbrenning av fossilt brensel.

Enhanced geothermal system: 1 Reservoar, 2 Pumpehus, 3 Varmeveksler, 4 Turbinhall, 5 Produksjonsbrønn, 6 Injeksjonsbrønn, 7 Varmt vann til fjernvarme, 8 Porøse sedimenter, 9 Observasjonsbrønn, 10 Grunnfjell
By Geothermie_Prinzip.svg: *Geothermie_Prinzip01.jpg: «Siemens Pressebild» http://www.siemens.comderivative work: FischX (talk)Geothermie_Prinzip01.jpg: «Siemens Pressebild» http://www.siemens.comderivative work: Ytrottier (talk) – Geothermie_Prinzip.svgGeothermie_Prinzip01.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8249711

Totalt budsjett: 5 932 700 PLN (= 1311200 EUR)

Bevilgede midler: 5 793 975 PLN (= 1280600 EUR)

Prosjektleder: Anna Sowiżdżał, Professor AGH, ansow@agh.edu.pl

Kontakt på IGP: Bjørn Frengstad, bjorn.frengstad@ntnu.no

 

Mer info: https://www.agh.edu.pl/en/info/article/eco-friendly-geothermal-energy-with-lower-co2-emissions-agh-ust-has-just-launched-polish-norwegian/

 

Piltotproduksjon i oppredningen

Instituttet har fått i oppdrag å designe og teste en pilotproduksjon for å lage testprodukt av almandin granat til vannjetkutting og sandblåsing. Hvis dette viser seg å være vellykket vil oppdragsgiver kunne utnytte en større andel av eklogittressursen og minimere andel vrakstein, som igjen kan skape flere arbeidsplasser ved bedriften. Utvinning av almandingranat fra eklogitt er et RFF-prosjekt

Forskningstorget 2020 – invitasjon til deltagelse og oppstartsmøte

Forskningstorget i Trondheim arrangeres fredag 18. og lørdag 19. september
Hvor: NTNU Kalvskinnet, park- og parkeringsområdet ved NTNU Vitenskapsmuseet
Hvorfor: Få forskningen ut til folket. Forskningstorget skaper en spennende møteplass mellom forskningsmiljøer og det vanlige publikum Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet i tett samarbeid med Vitensenteret og DKNVS
Ønsker du å formidle forskning fra ditt fagmiljø på en ny og engasjerende måte? Da inviteres du/dere til å delta med aktivitet på Forskningstorget i Trondheim 18.-19. september.

Fredag 18. september, kl. 9 -14 og lørdag 19. september, kl. 11-15.
For mer informasjon og påmelding:
Kom på et uforpliktende oppstartsmøte fredag 20. mars kl. 09:00 – 10:00 Møterom E1-118 i Realfagbygget (1.etg.). Vi sørger for kaffe, te og enkel servering.
Påmeldingsfrist til oppstartsmøtet: send en epost til marianne.sjoholtstrand@ntnu.no innen 16. mars. Har du ikke mulighet til å delta på møtet, men ønsker likevel å bidra med aktivitet til Forskningstorget, send oss en e-post.

Les mer her:
Forskningstorget 2020

Statens vegvesen finaniserer modellforsøk av fjellforankring med stag

Prosjektet går ut på å utføre modellforsøk i laboratoriet for å se nærmere på hvordan brudd i bergmassen oppstår og forløper ved overbelastning av forankringsstag. Brudd og bruddforløp har stor betydning ved dimensjonering av slike stag og er ett av de største usikkerhetene ved dagens beregningsmetoder. Spesielt vil det bli sett på hvilke effekter trykkbuer indusert av belastningen av staget kan ha på det bruddmekaniske.

Forskningsprosjektet vil i korte trekk bestå av å bygge en rigg, omtrent 2×3 meter, utføre tester i denne og vurdere resultatene. I riggen vil det bli laget en «bergmasse» av eksempelvis kalksteinblokker, granittblokker, teglstein eller betongblokker. I bergmassen vil det bli støpt inn et «stag» som vil bli belastet slik at det blir brudd i «bergmassen». Riggen vil ha installer jekker slik at man får simulert horisontalspenninger og sikre innspenning. Riggen vil ha installert en rekke ekstensometer for å måle deformasjon, samt at man vil bruke et kamera og Digital Image Correlation (DIC) som måler deformasjon ved å spore punkters forflytning over tid. Studenten fordyper sin kunnskaper i emnet via en grundig litteraturstudie, deltar i utbygging .

To prosjekt- og masteroppgaver blir involvert i prosjektet. Hanna Høgset og Karsten Sannes Aasbø skal fordype seg i stagforankring via en grundig litteraturstudie, deltar i planlegging, bygging av testerigg, tester målingsutstyret og i modellforsøk på riggen, og utfører numerisk modellering med kode UDEC. Litteraturstudien ser på gjennomføring av modellforsøk i bergmekanikken og geoteknikken og hvordan man overfører dette til beregningsmetoder, både analytiske og numeriske.

Hanna Høgset, student IGP, Are Håvard Høien, Statens Vegvesen, Karsten Sannes Aasbø, student IGP og Charlie Chunlin Li, professor IGP

Stor interesse for Marine mineraler

NTNU leder Norsk forum for marine mineraler (NMM) og denne uken ble forskning rundt dette spennede temaet presentert på Arctic Frontiers i Tromsø. NTNU, UiB, Forskningsrådet og PI Subsea holdt foredrag på vårt arrangement på konferansen. Temaet vekket stor interesse i salen og i media. Her kan du høre et radioinnslag med instituttleder Egil Tjåland https://bit.ly/2vtSM0A

Andre saker:
Aftenposten: https://bit.ly/38RQpmU
TV2: https://bit.ly/2O8myi8
E24: https://bit.ly/2GyLgUx

Full house for first IGP Lunch seminar

It was great interest when the first IGP Lunch seminar was organized at the department today.

Bjørn Eske Sørensen and Ståle Emil Johansen held very interesting presentations about new research from our department.

Bjørn Eske Sørensen held the presentation “Direct evidence of the process behind the relation between CO2 emission along continental rift zones and earthquakes”
Ståle Emil Johansen helt the presentation titled “Processes and imaging at plate boundaries”

Next IGP Lunc Seminar is planned for Monday 2/12.

Helene Strømsvik defended her PhD-thesis

Helene Strømsvik defended her thesis for the PhD degree with brilliance. The title of the academic thesis is «Assessment of High Pressure Pre-Excavation Rock Mass Grouting in Norwegian Tunneling». The assessment Committee was Senior Specialist Thomas Dalmalm, Trafikverket, Sverige (1. opponent), Senior Advisor Arild Palmstrøm, Rock Mass as (2. opponent), Associate Professor Randi Kalskin Ramstad, NTNU. Adjunct Professor Eivind Grøv, Department of Geoscience and Petroleum/ SINTEF Community, has been the candidate’s main supervisor. Professor Professor Bjørn Nilsen, Department of Geoscience and Petroleum and Director of Research and Development Ulf Håkansson, Skanska has been the candidate’s co-supervisors. Congratulations Helene!

Tasty Cement Recipes with Nano-Spices for Oil and Gas Wells

Are you interested in cooking and trying new recipes? Then working with cement can be also an interesting subject for you? Working with cement and preparing a good cement slurry is like cooking food, but not for the family, this is going to be eaten by the drilled well under ground. This is the oil well’s dish for building a robust barier for the life of the well.

Interesting blog post in NTNU TechZone, written by Narjes Jafariefad who is a Postdoctoral researcher at our department

Read the post here

Narjes Jafariesfad at the lab

Research article: Geometallurgical Concepts Used in Industrial Mineral Production

Authors: Steinar L. ellefmo, Kurt Aasly, Aleksandra Lang, Veena S. Vezhapparambu, Camilo A.M. SIlva

This paper is a result of the project «Increased recovery in the Norwegian mining industry by implementing the geometallurgical concept» (InRec), a cooperation between NTNU-IGP, the Research Council of Norway and three industry partners (Verdalskalk AS, Sibelco Nordic og Norsk Mineral). In this paper researchers from  NTNU have looked at how geometallurgy, a relatively new holistic approach in the mining industry, can be used within the Norwegian industrial mineral sector. Examples from the industry partners are used to  put this into context . It is emphasised that the so-called «key levers» and key performance indicators used in traditional mining industry (metallic ore deposits) cannot be directly used within the industrial mineral sector. In this sector other aspects related to the mining influence the product quality. It is concluded that Norwegian industrial mineral sector traditionally has used elements from geometallurgy for decades, however, without taking the same holistic approach offered by geometallurgy.

Read the article here