Dawid Szewczyk har disputert

Avhandlingens tittel er ”Frequency Dependent Elastic Properties of Shales – Impact of Partial Saturation and Stress Change”. Bedømmingskomiteen har bestått av Senior Lecturer Ludmila Adam, University of Auckland, Professor Tor Arne Johansen, Universitetet I Bergen og Professor Ståle Johannsen, NTNU. Prøveforelesningens tittel var ”Electromagnetic wave propagation in rocks from milliHertz to GigaHertz – the physics behind and industrial applications”. Hovedveileder har vært Professor Rune Holt og medveileder Professor Andreas Bauer.

Dapeng Zhao har disputert

Hans avhandling har tittelen «Analysis of Stick-Slip Effects During Oil-Well Drilling». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Bernt Sigve Aadnøy, Universitetet i Stavanger, Associate Professor Evren M. Ozbayoglu, University of Tulsa og Professor Tor Berge Gjersvik, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen «A review of recent academic and industrial efforts into automatic detection of emerging control events during real-time drilling operations». Hovedveileder har vært Professor Sigbjørn Sangesland og medveiledere Professor Pål Skalle og Førsteamanuensis Sigve Hovda.