Science Conversations @NTNU: Why make your research visible

Visibility of research can be achieved in different ways, from publishing in journals to using social media. Very often, the researchers wait until they have a result before they make the research visible.

Can you make the research visible before you have a specific result to show? What effect can visibility have on the results of your research? And how can one make research visible beyond publications in journals and books?

In this webinar, Associate Professor at IGP, Egil Tjåland and other researchers at NTNU discuss how to work to make their own research visible, from start-up to a given goal.

Stor interesse for Marine mineraler

NTNU leder Norsk forum for marine mineraler (NMM) og denne uken ble forskning rundt dette spennede temaet presentert på Arctic Frontiers i Tromsø. NTNU, UiB, Forskningsrådet og PI Subsea holdt foredrag på vårt arrangement på konferansen. Temaet vekket stor interesse i salen og i media. Her kan du høre et radioinnslag med instituttleder Egil Tjåland https://bit.ly/2vtSM0A

Andre saker:
Aftenposten: https://bit.ly/38RQpmU
TV2: https://bit.ly/2O8myi8
E24: https://bit.ly/2GyLgUx

Ocean Week

Den årlige Ocean Week-konferansen presenterer den siste utviklingen innen havforskning og oppfordrer kunnskapsutvekslingen mellom forskere, industri og myndigheter. Fra IGP deltok Førsteamanuensis Kurt Aasly,  Førsteamanuensis Steinar Løve Ellefmo, Postdoktor Ben Snook, samt P.hd kandidatene Maxime Lesage og Anna Lim.  Instituttet var representert i paralell-og pitchesesjonene innen Marine Minerals.

Maxime Lesage pitcher sitt phd prosjekt
Anna Lim pitcher sitt phd prosjekt

 

Tunneleksperter fra instituttet på seminar i Hong Kong

Tunnelseminaret i Hong Kong med hovedtema «Cost efficient cavern construction in hard rock» ble en stor suksess med over 400 deltakere.

Seminaret var arrangert av NTN (Norwegian Tunnelling Network) i samarbeid med det norske Konsulatet og bransjeorganisasjoner i Hong Kong.

Fra IGP deltok Prof. Bjørn Nilsen og Prof. II Eivind Grøv blant de 12 NTN-foreleserne på seminaret.

Seminaret er omtalt her

Besøk fra EMAS

Fredag 17.mars fikk instituttet besøk fra European Microbeam Analysis Society (EMAS), som undersøkte muligheten for å legge EMAS-møte til Trondheim i 2019.  Det ble en fin diskusjon hvor vi fikk presentert EM-lab, som vi har i samarbeid med Institutt for materialteknologi. Møtet er også høyaktuelt for vår tredje samarbeidspartner i mineralkarakteriseringssentret  CAMOC, NGU.

Vi håper på å bli valgt som vert!

Les mer om EMAS her