Visit Aker BP Drilling Alliance

innovation. Yesterday NTNU hosted the Steering Committee Meeting of AkerBP Drilling Alliance. Top executives from AkerBP, Halliburton, Mærsk, Oddfjell and Oddfjell Oceanwind and leading experts from NTNU and Sintef presented and discussed challenges, research and innovation relevant to the industry

Norsk Bergindustri besøkte Berglaboratoriet – viktig for å utvikle bergindustrien

Det nye Berglaboratoriet ved NTNU og SINTEF er viktig for å utvikle bergindustrien videre. I forbindelse med Norsk Bergindustri sitt høstmøte fikk medlemsbedriftene en omvisning i den splitter nye laben

Besøk av Oljedirektoratet

En delegasjon fra Oljedirektoratet besøkte NTNU i dag. Formålet var å utveksle informasjon og diskutere mulig samarbeid innen såvel petroleumsområdet som innen havbunnsmineraler. Delegasjonen besto av:

  • Bente Nyland, Oljedirektør,
  • Dag Bering, Seniorgeolog, og
  • Torgeir Stordal, Letedirektør.

Fra NTNU deltok Ingrid Schjølberg, Steinar Ellefmo, Astrid Vigtel og Jon Kleppe.

Besøk av Schlumberger

En delegasjon fra Schlumberger besøkte NTNU fredag. Formålet med besøket var introduksjon av nye personer i samarbeidet mellom Schlumberger og NTNU, samt en oppdatering av pågående samarbeid. Delegasjonen besto av:

  • Marina Bulova, Global Director of University Collaboration, Houston
  • Massimo Virgilio, Director of Schlumberger Research Centre, Stavanger
  • Ole Christian Meldahl, Ambassador to NTNU, Stavanger
  • Baltazar Marchand, Recruiter, Paris
  • Jarl Eirik Tronerud, Petrel Geophysics Domain Manager, Stavanger
  • Viktor Aarre, Geophysics Advisor, Stavanger

Fra NTNU deltok Jon Kummen, Jon Are Nilsen, Alexey Pavlov, Mathias Bellout, Dicky Haris Hidayat og Jon Kleppe, samt personnell ved AI Lab på IDI.

Equinor besøkte BRU21

Konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge i Equinor, Arne Sigve Nylund, sammen med direktør for driftsteknologi på norsk sokkel, Kjetil Hove, og Nylunds MA, Christian Mediås, besøkte NTNU tirsdag for å få presentert BRU21. Alle områdelederne i BRU21 samt to ph.d-kandidater ga faglige presentasjoner i møtet.  Både Nylund og Hove ga positive tilbakemeldingen etter presentasjonene, og Nylund berømmet NTNU for sin klare og tydelige strategi for olje og gass.

Besøk fra Oljedirektoratet

En stor gruppe av fagfolk fra Oljedirektoratet besøkte instituttet i dag for å få informasjon om våre aktiviteter, spesielt innen økt oljeutvinning og innen digitalisering. Presentasjoner ble gitt av Egil Tjåland, Carl Fredrik Berg, Ole Torsæter og Thiago Lima. I tillegg fikk de en omvisning i reservoarlaboratoriene.

Norsk olje og gass besøker NTNU

Norsk olje og gass, Norog, besøkte i dag NTNU. Adm. dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og rådgiver Benedicte Solaas møtte Ingrid Schjølberg, Egil Tjåland og Jon Kleppe for gjensidig oppdatering av aktiviteter knyttet til olje- og gassnæringen, marin mining og autonom transport på vann. Universitetenes, og særlig NTNUs viktige rolle innen utdanning og forskning ble understreket av Schjøtt-Pedersen. Det er utfordrende for industrien rekrutteringsmessig på kort sikt, siden det anslås at 24000 personer skal ansettes innen 2022. Se også video på facebook.

 

Besøk fra Ghana

Kwarme Nkrumah University of Science and Technology, KNUST, kan bli kalt «Ghanas NTNU», med lignende struktur og størrelse. Denne uken besøkte Provost for College of Engineering, Mark Adom-Asamoah, og Department Head for Petroleum Engineering, Kwabena Britwum Nyarko, NTNU for diskusjoner om fremtidig samarbeid. Ghana har oljevirksomhet til havs, og besøket var fokusert på dette, men de er interessert i samarbeid innen alle ingeniørfag. Aker Energy er i ferd med å bygge opp et nytt oljeselskap der, og flere norske leverandører er etablert i Accra-området. Ghana er det landet i Afrika som har hatt flest studenter ved NTNU, og i vår ble det etablert et eget alumnikontor i Accra. NTNUs alumniorganisasjon arrangerte en mottakelse på Lerchendal gård mandag kveld, hvor mange afrikanske studenter samt en rekke ansatte ved NTNU deltok. Prorektor Bjarne Foss var vert, se billedserie. I løpet av besøket møtte de en rekke institutter og faggrupper, samt dekanus for IV-fakultetet.

 

Ekskursjon til Titania AS

NTNU studenter fra geologi og tekniske geofag har vært på ekskursjon hos Titania AS for å lære om mineralproduksjon i faget TGB4227 Mineralproduksjon GK. Der fikk de omvisning i gruva, oppredninga, tørkeriet og avgangsdeponiet.

De fikk også en god introduksjon til hvordan gruvedrift på ilmenittforekomsten til Titania foregår og høre om utfordringer de opplever i de ulike leddene i produksjonen. Studentene var veldig fornøyde med besøket og har nå er godt utgangspunkt for resten av undervisningen i kurset og videre studier.

9 studenter + faglærer var med på turen 17-18 september.

Takk for at vi fikk komme på besøk!

Foto: Kurt Aasly