Gratulerer til vinnerne av Bergprisen 2021

Vanja Skålnes Haugsnes, Erlend Skretting og Guro Einan Bøgeberg mottok i går Bergprisen for 2021. Bergprisen gikk i år til de to beste masteroppgavene ved Tekniske Geofag. Kvaliteten på oppgavene i år har vært særdeles høy og det har vært vanskelig å kåre vinnerne.

Oppgaven til Vanja med tittelen “Structural analysis and titanite U-Pb petrochronology of major Sveconorwegian shear zones in Telemark, southern Norway” får prisen fordi det er en gjennomført god oppgave og scorer høyt på alle vurderingskriterier. Oppgaven kombinerer omfattende feltkartlegging, fjernmåling, strukturanalyse, geokronologi og petrologi. Utstrakt samarbeid med eksterne partnere og nøye datainnsamling og dataanalyse. Oppgaven er nyskapende når det gjelder metodeutvikling og testing og er viktig for forståelsen av Norges geologiske utvikling. Det er stort potensiale for å utvikle mastergradarbeidet videre til PhD.

Professor Charlie Chunlin Li, Vanja Skålnes Haugsnes og instituttleder Ute Mann

Oppgaven til Erlend og Guro med tittelen «Evaluation of the basis for support design for poor rock mass conditions in Norway” fikk prisen fordi den er veldig relevant for industrien, tar opp aktuell problemstilling, har hatt et tett samarbeid på tvers med industrien, det er utført feltarbeid, lab, digital kartlegging og numeriske analyser med høy kvalitet. Det er gjort utprøving av nye metoder, bl.a. digital kartlegging og det er gjort mye feltarbeid. Det er mulighet for å videreføre elementer til PhD og forskning.

Professor Charlie Chunlin Li, Vanja Erlend Skretting og instituttleder Ute Mann

Gratulerer Vanja, Erlend og Guro!

Gina og Olav er vinnere av Bergprisen 2021

Gina Bjerkan og Olav Roset er vinnere av Bergprisen 2021. Prisen gis til studentene som har skrevet de beste masteroppgavene innen studieprogrammene Geologi og Tekniske geofag.

Prisen ble delt ut av juryformann Hlynur Gudmundsson og styreleder for Bergringen, Charlie Chunlin Li. Juryen, som har bestått av Hlynur Gudmundsson (Statens Vegvesen), Arnstein Aarseth (NGI) og Steinar Ellefmo (NTNU), har gått igjennom masteroppgavene som ble levert i 2020, og det har vært vanskelig å kåre vinnere fordi kvaliteten på oppgavene har vært særdeles høy. Bergprisen ble i år utdelt i en digital seremoni i tilknytning til Bergdagen.

Bergprisen for beste masteroppgave Geologi

Gina Bjerkan mottok prisen for beste masteroppgave i Geologi. Tittelen på oppgaven er “Zircon U-Pb geochronology and whole-rock geochemistry of migmatitic gneisses reveal the late Paleoproterozoic through Devonian history of the Western Gneiss Region”. Juryen mener oppgaven viser at det er gjort et omfattende felt- og laboratoriearbeid og at det er veldig god sammenheng mellom problemstilling og konklusjon. Juryen har også lagt vekt på at Bjerkan viser meget god dybdeforståelse for emnet.

Se utdeling av prisen til Gina

Bergprisen for beste masteroppgave Tekniske geofag

Olav Roset er vinner av prisen for beste masteroppgave i Tekniske geofag. Tittelen på oppgaven er «Veien mot en helhetlig digital arbeidsflyt i bergsikringsbransjen: En mulighetsstudie av hvordan parametrisk design og BIM kan nyttiggjøres ved sikring av bergskjæringer». Juryen har lagt vekt på at oppgaven er innovativ og nyskapende, har en meget god kobling mellom praksis og teori, viser god pedagogisk tilnærming på presentasjoner av ulike dataprogrammer og til programmering og at oppgaven er fremstilt på en god måte som er enkelt å forstå. Juryen mener at Roset har brukt mange dataverktøy og tydelig brukt mye tid til å sette seg inn i bruken av dem.

Se utdelingen av prisen til Olav

Se video av hele seremonien

Gratulerer til begge vinnerne!

Bergdagen 2019 stor suksess!

Årets Bergdag ble en stor suksess! Den nye Oppredningshallen ved institutt for geovitenskap og petroleum var stappfull av bedrifter og studenter. Dagen arrangeres i samarbeid mellom Bergringen og instituttet for at bergindustrien skal få vise hva de har å tilby til potensielle fremtidige arbeidstakere, og for at studentene skal bli bedre kjent med næringen

Kom på Bergdagen!

Onsdag 13. November kl. 14:00-17:00 arrangeres Bergdagen. I år vil arrangementet finne sted i Oppredningshallen i det splitter nye Berglaboratoriet ved NTNU. Her vil Bergringens medlemsbedrifter fra bransjen være representert på stands, klare for å møte deg som student på Tekniske Geofag eller Geologi Realfag!

Bergdagen vil gi deg en unik mulighet til å komme i kontakt med relevante bedrifter.

Hvis det er noen bedrifter som ennå ikke har meldt seg på er det ennå muligheter. Lenke til påmelding https://bit.ly/2WTbg4r

Bergdagen 2018 ble avholdt i går

Bergdagen i år var en stor suksess med over 120 studenter som besøkte de rundt 20 stands som industrimedlemmene i Bergringen sto bak. Bergringen også delte ut Bergringenpriser for beste masteroppgaver  for årene 2017 og 2018 2018 og 2017. De som vant prisene er følgende:

2018

Geologi: Sunniva Skuset med masteroppgaven «Utløysning av sørpeskred i ulike snøtyper», og Tekniske geofag: Aurora Louise Lucia Simonsen med masteroppgaven «Updated Norwegian In-Situ Rock Stress Database»

2017

Geologi: Bergliot Kulsrud Storruste med masteroppgaven «Deciphering magmatic processes in the 565 Ma Umbukta gabbro, Rødigsfjellet Neppe Comples, Northern Norway», og Tekniskegeofag: Ragnhild Rostad med masteroppgave tittel «Hydro-geological Analysis of the Tellnes Mine, Norway»

Bergdagen 2017 ble arrangert tirsdag

Tradisjonen tro organiserte IGP i samarbeid med Bergringen Bergdagen tirsdag i oppredningssalen på Gløshaugen hvor 20 industripartnere presenterte seg gjennom egne stands. Dagen var en stor suksess med 120 studenter som besøkte standene og hadde direkte kommunikasjonen med bergindustrien. Bergdagen er viktig del av årlig aktivitetene ved IGP og hjelper å utvikle tettere samarbeid mellom institutt, studenter og bergindustri. Ikke minst gir Bergdagen mulighet for studenter å finne sommerjobber og mulige prosjekt- og masteroppgaver direkte knyttet til problemstillinger som bergindustrien presenterer. Se bilder nedenfor.

Bergdagen 2017

Tirsdag 14.februar arrangerte Bergringen og Institutt for geovitenskap og Petroleum «Bergdagen». Det var godt oppmøte med 130 studenter som ønsket å vite mer om jobbmuligheter i industri og forskningsinstitusjoner.

Disse bedriftene deltok i år

Bane Nor
Franzefoss Pukk AS
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norsk Bergforening
Norsk Bergindustri
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)
Norsk Mineral AS

Brønnøy Kalk AS

Norsk Stein AS
Rambøll Norge AS
SINTEF Byggforsk

Berg og geoteknikk

Statens vegvesen
Titania AS
Verdalskalk AS
Elkem Kvarts
Sweco Norge AS
OMYA Hustadmarmor AS
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
Promin AS
Nussir ASA