Universitetsavisa skriver om det nye BRU21-programmet

Basert på BRU21-rapporten som ble utgitt i 2017, er NTNU i oppstarten av et nytt PhD-/Postdok-program med navnet «Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry». Opptil 40 stillinger er annonsert i alle store aviser og jobbnorge, se annonsen her. I dag har Universitetsavisa intervjuet dekan Olav Bolland om det nye prosjektet.

Intervju i EnerWE

Instituttleder Egil Tjåland er intervjuet av EnerWE (Energibransjens digitale kanal) om mangelen på nyutdannede i oljebransjen om få år, se lenke. Det dramatiske fallet i søknader til høyere utdanning innen petroleumsfag betyr at det snart vil bli stor knapphet på nyutdannede. Flere oljeselskaper sier at halvparten av deres nåværende stab vil være pensjonert om 10 år, og behovet for nyansettelser vil være svært stort i årene fremover. I lys av at olje- og gassvirksomheten i Norge vil fortsette på et høyt nivå minst like lenge som vi har hatt olje- og gassproduksjon inntil nå, er situasjonen alvorlig.

 

Tidligere student oppretter nytt driftsstøttesenter i Statoil

Kjetil Hove, som gikk ut fra IPT i 1990, er sjef for driftsteknologi i Statoil, og er nå i ferd med opprettelsen av et nytt sentralt driftsstøttesenter med navnet Integrated Operations Centre. Gjennom tverrfaglighet, integrerte team, digitalisering, maskinlæring og AI regner Statoil med å bedre bunnlinjen i Norge med 10 mrd. kroner i året. Les DNs intervju med Hove og Eldar Sætre.

Midt-Norsk Olje og Gass skriver om NTNUs petroleumsutdanning

I siste utgave av avisen Midt-Norge Olje og Gass er instituttleder Egil Tjåland intervjuet om utsiktene for NTNUs petroleumsrettede utdanningsprogram. I lys av omstillingen som har foregått i oljenæringen, en betydelig pensjonering av fagpersonell i selskapene og en stigende økende oljepris, blir det trolig sterk etterspørsel etter nyutdannede petroleumsingeniører og -geologer/-geofysikere.

Tidligere IGP-student jobber med landets største veiprosjekt

Tidligere masterstudent i geologi, Stine Kjønsvik Bang er intervjuet av Bergens Tidene, hvor hun nå jobber som kontrollingeniør for landets største veiprosjekt. E39 skal gå mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen. I tillegg jobber tidligere studenter Håkon Sandven, Elisabeth Ramlo og Jens Anders Volden på dette prosjektet.

Det skal i alt bygges 15,2 kilometer ny E39, hvorav 12,7 km i tunnel. I tillegg kommer 1,3 kilometer ny fylkesvei med gang- og sykkelsti. Totalkostnaden blir på 6,5 milliarder . Veien skal etter planen åpne i 2022. Kilde: Bergens Tidene

På linken finner du oversiktsbilder fra anlegget:

 

http://360aircamdrone.net/e39sr/