Stor interesse for Marine mineraler

NTNU leder Norsk forum for marine mineraler (NMM) og denne uken ble forskning rundt dette spennede temaet presentert på Arctic Frontiers i Tromsø. NTNU, UiB, Forskningsrådet og PI Subsea holdt foredrag på vårt arrangement på konferansen. Temaet vekket stor interesse i salen og i media. Her kan du høre et radioinnslag med instituttleder Egil Tjåland https://bit.ly/2vtSM0A

Andre saker:
Aftenposten: https://bit.ly/38RQpmU
TV2: https://bit.ly/2O8myi8
E24: https://bit.ly/2GyLgUx

Petroleum Engineering Present and Future: The Outlook from Norway

-I see a very bright future. Today we live in one of The Times They Are a-Changin’. Yes, it’s a time of change and industry and academia are changing quickly. At NTNU, we are educating hybrid petroleum engineers and prepare them for the challenges and changes they’ll face in their career

Read the interview with our Associate Professor Ashkan Jahanbani present and future of petroleum engineering

Read the story on LinkedIn here

Tidligere student intervjuet i dagens A-magasinet

Maria Moræus Hanssen avla mastereksamen i petroleumsteknologi ved NTNU i 1989. Siden da har hun tatt tilleggsutdanning ved IFP og har hatt en rekke jobber i olje- og gassindustrien, først som reservoaringeniør i Hydro/Statoil, og etterhvert lederjobber i Statoil/Hydro, Aker ASA, Engie, DEA, og er nå COO og nestleder for Wintershall DEA. Aftenpostens A-magasinet har i dag et 5-siders intervju med henne om hennes karriereutvikling og hennes syn på olje- og gassindustrien fremover.

Forventer økt søknad til petroleumsstudier i år

Instituttleder Egil Tjåland er intervjuet av nettavisen e24 om historisk søknad til petroleumsstudiene ved NTNU og hans forventninger til årets søknadsmengde. Jobbmarkedet er i kraftig vekst allerede, og de relativt få som utdannes de neste årene vil trolig kunne velge og vrake i jobbtilbud. Utsiktene fremover, med mange ansatte i selskapene som pensjoneres de neste 10 årene, tilsier at dette er et godt tidspunkt for å starte petroleumsstudier.

Teknisk ukeblad har artikkel om petrolumsutdanningen og BRU21

I karriereseksjonen av Teknisk ukeblads siste utgave er BRU21 og petroleumsutdanning ved NTNU og UiS gitt stor oppmerksomhet. Vår student Andreas Leirvik er intervjuet om endringer i utdanningen ved NTNU, og direktør for undergrunnsteknologi i Equinor Randi Hugdahl, som er Equinors representant i BRU21-samarbeidet, er intervjuet om viktigheten av tverrfaglighet  og miljøkunnskap for fremtidens petroleumsingeniører.

NTNUs Drillbotics team i Journal of Petroleum Technology (JPT)

En gruppe studenter ved NTNU, 4 fra petroleum-programmet og én fra kybernetikk, deltok i fjor i Society of Petroleum Engineers (SPE) Drillboticskonkurranse, hvor utfordringen var å kunne lage en helautomatisk boremaskin, i modellstørrelse, som kunne bore raskest gjennom en betongkloss med ukjent innhold. Konkurrerende studentgrupper fra hele verden deltok, og NTNU-gruppen vant overlegent, se artikkel.