The EnPe Programme

The Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development within the Fields of Energy and Petroleum, EnPe, has aimed to contribute to the education of staff in the energy and petroleum sectors in Norway’s selected partner countries through building capacity at the Master level in higher education institutions in the South.

Since 2012, 78 students from Tanzania and Angola have taken their master’s degree partly at NTNU and partly at their own university. The Department of Geoscience and Petroleum has been involved in The ANTHEI project which is a result of collaboration between Equinor, NORAD’s EnPe program, NTNU and local universities in Africa

Short version:

Long version:

Read more about EnPe here

 

ANTHEI project – opening new lab in Tanzania

Equinor has sponsored a new laboratory for the University of Dar Es Salaam (UDSM) in Tanzania. The laboratory will help train petroleum engineers in Tanzania. This is part of the ANTHEI project, which is a collaboration between Equinor, NORADS’s EnPe program, NTNU and UDSM. The laboratory was recently opened and staff from UDSM have now been at NTNU to receive training on the use of the equipment in the laboratory. The goal is to educate manpower for the new oil and gas industry in the country

ANTHEI Graduation

Since 2012, 78 students from Tanzania and Angola have taken their master’s degree partly at NTNU and partly at their own university. The ANTHEI project is the result of collaboration between Equinor, NORAD’s EnPe program, NTNU and local universities in Africa. The purpose of the project has been to build sustainable petroleum education. 64 master’s students have graduated from the collaboration between NTNU and the University of Dar es Salaam in Tanzania, and these will be important in continuing education and developing the industry related to the discovery of large offshore gas fields. The ANTHEI project concluded with a grand graduation ceremony for the last 14 students from Tanzania

Besøk fra Tanzania

Våre samarbeidspartnere ved University of Dar es Salaam, representert ved Ambrose Itika, Cuthbert Kimambo og Joseph Kihedu, deltok i EnPes seminar i Trondheim 26.-28.2. I dag besøkte de instituttet sammen med Martha Kamuzora, Equinor Tanzania og Richard Rwechungura, Equinor knyttet til samarbeidet rundt ANTHEI-programmet.

Graduation Ceremony i Dar es Salaam

ANTHEI, Angolan-Norwegian-Tanzanian-Higher-Education-Initiative, er et NORAD-støttet utdanningsprosjekt mellom University of Dar es Salaam (UDSM) i Tanzania, Universidade Agostinho Neto (UAN) i Angola og NTNU, sterkt støttet av Equinor  Angola og Equinor Tanzania. Prosjektet startet i 2012 og har som mål å bidra til å bygge opp petroleumsutdanning ved de to universitetene. Dels utdannes masterkandidater og doktorkandidater som kan bidra til dette i hjemlandet, og dels bidrar NTNU til utvikling av selvstendige studieprogram ved universitetene. Hittil har 50 masterkandidater fra Tanzania blitt utdannet ved NTNU som del av ANTHEI. Selv om kandidatene har fått graden fra NTNU, arrangeres det hvert år en Graduation Ceremony ved UDSM. I år foregikk seremonien sist fredag, se bilder her. Seremonien er dekket av avisene Guardian on Sunday og Sunday News i Dar es Salaam.

Styringskomitemøte for ANTHEI i Dar es Salaam

Samarbeidsprosjektet ANTHEI er mellom NTNU, Universidade Agostinho Neto i Angola og University of Dar es Salaam i Tanzania. Prosjektet er finansiert av NORAD gjennom programmet EnPe, med tilleggsfinansiering av Statoil i Angola og Tanzania. Det siste opptaket av studenter fra Tanzania til NTNUs masterprogram var høsten 2017, og programmet avsluttes i 2019. Studentene oppholder seg ett år ved NTNU og siste året i hjemlandet. Forrige uke ble årets styringskomitemøte avholdt ved UDSM i Dar es Salaam, se program.

Tanzanianske studenter møter Statoil

ANTHEI-prosjektet mellom Tanzania, Angola og NTNU er et utdanningsprosjekt støttet av NORAD gjennom EnPe-programmet, og med tilleggsfinansiering fra Statoil. Kullet som ble tatt opp høsten 2017 er det siste i en lang rekke. De 14 studentene fra Tanzania vil gjøre ferdig masterutdanningen i 2019. Fredag ble den årlige workshop-en mellom studentene og Statoil gjennomført. Programmet omfatter en gjennomgang av utviklingen på tanzaniansk sokkel og diskusjon om arbeidsmarkedet for petroleumsingeniører i Tanzania.