Tildelt stort INFRASTRUKTUR-prosjekt av NFR

NTNU (Institutt for materialteknologi og Institutt for geovitenskap og petroleum) i samarbeid med NGU og SINTEF Materialer og kjemi har blitt tildelt INFRASTRUKTUR-prosjektet  Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation (MiMaC) av Norges Forskningsråd.

Målet med MiMaC er å etablere et verdensledende laboratorie for multi-skala og multi-dimensjonal strukturkarakterisering og høysensitivitets kjemiske analyser av mineraler, metaller og avanserte nanomaterialer, og vil styrke allerede eksisterende infrastruktur i Trondheim.

Dette vil styrke det grunnleggende og anvendte forskningsmiljøet og bidra til utvikling og innovasjon innenfor mineral- og metallurgi-industri.

INTPART sommerskole i Trondheim

INTPART sommerskolen på feltutvikling i krevende og fjerntliggende områder startet denne uken med 11 studenter som jobber på en caseoppgave relatert til Baretntshavet. De vil jobbe med dette i 6 uker, som del av INTPART-prosjektet mellom NTNU og Memorial University of Newfoundland (MUN).

Forelesere fra vårt institutt, samt Institutt for marin teknikk og fra MUN bidrar til gjennomføring av sommerskolen.

UT Austin besøk til NTNU sammen med IEA

I dag fikk instituttet besøk fra Universitetet i Texas, Austin med instituttleder Jon E. Olson fra Department of Petroleum & Geosystems Engineering og Jostein Dahl Karlsen, leder for  IEA Gas & Oil Technologies Implementing Agreement for å diskutere fremtidig samarbeid og utveksling av vitenskapelig ansatte og studenter.visited our department and we had discussions on future collaboration and exchange of faculty and students.

Fra instituttet deltok Egil Tjåland, Jon Kleppe, Sigbjørn Sangesland og Patrick Reurink.

SFF PoreLab annonserer flere ledige PhD og postdoc-stillinger

SFF PoreLab har annonsert flere PhD og postdoc-stillinger som er beskrevet i mer detalj på JobbNorge.

PoreLab er et Senter for Fremragende Forskning etablert i 2017 og plassert ved NTNU i Trondheim og UiO i Oslo. Fokus er på fysikk i porøse medier og bruk av eksperimentelle, teoretiske og datadrevne metoder. Senteret er ledet av fem professorer innen fysikk, kjemi, og reservoarteknikk.

Workshops i Rio de Janeiro

Denne uken har en delegasjon fra NTNU vært i Rio de Janeiro, Brasil og holdt to workshops i INTPART-prosjektene Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium og Brazil-Norway Production Optimization Consortium. Workshopene har brakt sammen omtrent 130 forskere fra akademia og industri i Rio fra Norge, Brasil, Nederland og Litauen. I tillegg har det vært en rekke besøk og møter med det føderale universitetet i Rio de Janeiro, Petrobras og Statoil.

Fra vårt institutt deltok Sigbjørn Sangesland, Milan Stanko, Mariana Diaz og Patrick Reurink. I tillegg var Sigurd Skogestad, Bjarne Foss, Mary Ann Lundteigen, Anne Barros, Johannes Jäschke, HyungJu Kim, Christoph J. Backi, Sveinung J. Ohrem, Dinesh Krishnamoorthy, og Joakim Rostrup Anderson fra NTNU del av delegasjonen.