NTNU og Aker BP samarbeider om utvikling av programvare for seismisk avbildning

Institutt for geovitenskap og petroleum og Aker BP har inngått et pilotprosjekt som omhandler samarbeid om utvikling av programvare for seismisk avbildning. Samarbeidet skal komme utdanning og forskning til gode ved NTNU, samt utvikling, leting og produksjon hos Aker BP. Det vil også bli arrangert en rekke workshops innen tematikken seismisk avbildning og inversjon. Kontaktpunktet ved NTNU er Professor Børge Arntsen, og Dr. Espen Birger Raknes ved Aker BP.

Feltarbeid på Seiland

De mest interessante delene av området kan bare nås med helikopter. Her etablerer vi feltleir for to ukers feltarbeid.

10 forskere og studenter har vært på feltarbeid i Seiland (Reinfjord) for å studere utviklingen av malm og mineralforekomster dypt nede i et gigantisk vulkanrør. I dette området som ble utviklet 565 millioner år siden har NTNU vært med å oppdage en helt ny type forekomst med nikkel, kopper, platina og gull. Det er fortsatt 4 studenter og en forsker som holder på med geologisk feltarbeid på Seiland. Moderne kartleggingsverktøy som droner blir brukt, og er et av satsningsområdene når det gjelder innovativ utdanning ved instituttet.

Seiland er en øy nord for Alta i Finnmark.

Professor Rune Larsen og studentene
Området er uten merkede stier og er vanskelig framkommelig.
Området er uten merkede stier og er vanskelig framkommelig.
Prøvetaking med diamantbor
Prøvetaking med diamantbor
3D fotogrammetrisk modell

Simulering av økt oljeutvinning med GeoDict – samarbeid med Math2Market GmbH

Institutt for geovitenskap og petroleum har fått tilgang til den digitale bergartsfysikkprogramvaresuiten GeoDict for simulering av injeksjonsprosesser i porøse media, med mål om å modellere økt oljeutvinning. Hovedkontaktpunktet ved vårt institutt er postdoktor Hamid Hosseinzade Khanamiri.

GeoDict-programvaren ved NTNU består av flere utdanningslisenser og gir petroleumsteknologistudentene tilgang til ledende teknologi for digital bergartsfysikk. GeoDict er utviklet og markedsført av Math2Market GmbH i Tyskland og instituttet setter pris på deres engasjement for våre studenter.

For mer informasjon om GeoDict-programvaren, klikk her.

Besøk til NED University i Karachi

NEDUET og NTNU sammen med studenteneNED University of Engineering and Technology i Karachi har et pågående samarbeid med NTNU gjennom prosjektet Norwegian Center of Excellence in Petroleum Studies, og har denne uken besøkt NEDUET i Karachi for første gang.

NTNU har hatt en rekke møter og besøk til forskjellige institutt ved NEDUET i tillegg til å besøke Pakistan Petroleum Limited (PPL) og ENI Pakistan.

Fra vårt institutt deltok Egil Tjåland, Jon Kleppe og Patrick Reurink.

4th International Workshop on Rock Physics i Trondheim

4th International Workshop on Rock Physics  ble holdt i Trondheim med sterk medvirkning fra instituttet, hvor  Rune M. Holt var leder for den vitenskapelige komiteen og Andreas Bauer var leder for den lokale organisasjonskomiteen.

PhD Serhii Lozoyi to the right.
PhD Serhii Lozoyi to the right. Photo: Erling Fjær

Workshopen var en stor suksess med 115 deltagere og høy vitenskapelig kvalitet. Serhii Lozovy, PhD candidat på instituttet var på pallen i beste student paper-konkurransen.

Toppbilder er fra deltagerne på Geirfjellet, bilde av Rune M. Holt.

IGP sterkt involvert i Arctic Days Conference

Flere vitenskapelig ansatte fra vårt institutt var sterkt delaktige i å arrangere og presentere på årets Arctic Days Conference, av Norges Geologiske Forening på Svolvær fra 29. mai til 1. juni.

  • I «iMAGINE»: programkomitéleder Christine Fichler; presentasjoner av Suzanne McEnroe (keynote); Christine Fichler; Marco Brønner; Zeudia Pastore; og Terje Solbakk.
  • I » MINERAL RESOURCES»: presentasjoner av Rune B. Larsen (keynote); og Kurt Aasly.
  • I «UPLIFT AND EROSION»: postere av Marie-Andre Dumais; og Krzysztof Jan Zieba.

Besøk fra UNICAMP

Celso Morooka and Sérgio Bordalo, professorer fra UNICAMP, Campinas i Brasil besøkte vårt institutt for å diskutere mulig samarbeid mellom UNICAMP og NTNU. Fra instituttet møtte Sigbjørn Sangesland, Lucas Cantinelli Sevillano og Patrick Reurink.