Øystein Lid Opsal har disputert

Øystein Lid Opsal fikk sin PhD-grad torsdag 14. juni etter å ha forsvart sin doktoravhandling «Geological Parameters and Shear Strength of Dry Tills from the Southern Half of Norway in Relation to Bedrock Geology». Tema for prøveforelesningen var «On the effect of fine content and relative density of granular materials in landslide initiation and development on steep slopes» – en oppgave han løste med glans. Den nybakte doktor har allerede begynt på jobb hos Sweco i Bergen.

En svært fornøyd Øystein Lid Opsal flankert av sine to like fornøyde veiledere. Hovedveileder Terje Bargel til venstre og medveileder Randi Kalskin Ramstad til høyre (Foto: Privat).

Statssekretær Rebekka Borsch (V) åpner Porelab-konferanse!

Porelab Centre of Excellence

Fredag 1. juni holder Senter for fremragende forskning PoreLab- Porus Media Labaratory konferanse, med statssekretær Rebekka Borsch (V) som åpningstaler.

Borsch «gratulerer senteret med formell status som Senter for fremragende forskning – og lykke til med svært viktig arbeid i årene som kommer»

Senteret kombinerer metoder fra fysikk, kjemi, geologi og geofysikk, kunnskap som blant annet er nyttig for effektiv utvinning av olje eller rent vann i tørkeområder.
SFF PoreLab er delt mellom NTNU og Universitetet i Oslo (UiO)

Flest søkere innen geofag til NTNU

Søkertall fra Samordna opptak er nå publisert. Geologi ved NTNU fikk flest førstevalgsøkere innen geofagene. På tredjeplass finner vi Tekniske geofag. Størst prosentuell økning (17%)  i antall søkere fikk Petroleumsfag ved NTNU.

Instituttleder Egil Tjåland uttaler følgende: Det er gledelig at våre studieprogram har en økning i søkere pr. studieplass. Vi ser også at det for første gang siden 2013 er en økning i antall søkere på petroleumsfag.

 

 

Besøk til Verdalskalk

I emnet Norges geologi og georessurser lærer studentene om Norges berggrunnsgeologi, tektonisk utvikling og georessurser både på land og offshore. Det gis oversikt over geologiske ressurser: som fossil- og fornybar energi, CO2-lagring, grunnvann, mineraler, pukk, grus, m.m., verdikjeden fra mineralforekomst til mineralprodukt, og miljøaspekter.
Forrige uke var studentene i emnet på besøk hos Verdalskalk AS, hvor de fikk se hvordan et kalkbrudd opereres.

Teknologidagene 2018

Institutt for geovitenskap og petroleum var tilstede på Teknologidagene 2018! Denne dagen er for elever som går siste året på videregående, og som har interesse for realfag og teknologi.

Takk til IGPs studentene som stilte opp med aktiviteter på arrangementet som ble holdt i Realfagbygget på mandag 9. april

Stand for geologi med mikroskopi
på stand for tekniske geofag, petroleumsfag og geologi