Mesteparten av energibehovet til bygningsmasser i Norge kan dekkes av grunnvarme

Det bores for fullt i Norge etter grunnvarme. Antallet energibrønner nærmer seg 40.000. Mesteparten av energibehovet til bygningsmasser i Norge kan dekkes av grunnvarme og det kan være et alternativ til vindparker og solcelleanlegg, sier førsteamanuensis Randi Kalskin Ramstad.

Les sak om dette i Dagsavisen:
Grunnvarme

-det viktigste er å vise mangfoldet i oljeindustrien

Det viktigste oljebransjen gjør for å gjøre seg selv attraktiv , er å vise ungdommer mangfoldet av spennende jobber som finnes i industrien. Det mener IGP-student Brage Strand Kristoffersen. Han deltok i en debatt som handlet om omdømme, rekruttering og klimautfordringer på leverandørindustriens toppledermøte i Trøndelag

Green Petroleum Cluster inviterer studenter til møte 4. september

Green Petroleum Cluster har gleden av å invitere til informasjonsmøte om aktiviteter innenfor Olje og Gass-miljøet i Midt-Norge onsdag 4. september. Møtet holdes hos DIGS, Krambugata 2 , 04.09.19, kl. 19.00 – 21.00. Foreningen ønsker også studenter velkommen

Agenda:

  • Innlegg av Equinor v. Petter Fossum
  • Innlegg av Aker BP v. Bård Atle Hovd
  • Diskusjon og mingling, enkel servering

 

Vi oppfordrer dere til å videreformidle denne invitasjonen til aktuelle personer i deres organisasjon. Påmelding skjer via link: https://bit.ly/2ztHat7 

Velkommen til Jose Acuna!

Jose Acuna har begynt i sin professor II-stilling ved institutt for geovitenskap og petroleum. Her er noen ord Jose har skrevet om seg selv:

Jag är född i Venezuela och flyttade till Sverige år 2004 som utbytestudent på Mastersnivå. Är gift och har två döttrar. Blev klar med Masterutbildningen 2008 och initierade direkt därefter en doktorsutbildning på KTH. År 2013 blev jag Teknologie Doktor. Mitt forskningsområde har sedan 2008 varit värmetransport i berggrunden. Förutom min doktorsavhandling har jag ett antal publikationer inom detta ämne, mest inom tillämpning geoenergi. Under de senast 5 åren har jag hjälpt till att bygga upp en forskningsgrupp på KTH som idag består av 3st doktorander och en postdoc, samt ett teknikkonsultföretag inom koncernen Bengt Dahlgren AB som jobbar med GEOrelaterade och består av 7st anställda. Under alla dessa år har fältmätningar med fiberoptik haft en centralroll och vi har använt mättekniken i olika tillämpningar, för att karakterisera olika transportprocesser i berggrunden.

En av dessa tillämpningar är så kallade Distributed Heat Tracing Tester (DHTT), som vi använder för att mäta om, hur och hur snabbt grundvattnet rör sig längs ett borrhål. Jag har haft nöjet att tillsammans med mina kollegor på Bengt Dahlgren utföra dessa mätningar i Åknes, vilket har nu lett till min professorstjänst på NTNU, där jag kommer att fortsätta fördjupa mig i tekniken och hjälpa projektet att maximera mängden kvantitativ information ang. hur grundvattnet rör sig. Detta kommer i sin tur att bli en del av underlaget till designen av dräneringssystemet i Åknes.

Jag ser fram emot att kunna bidra till detta projekt, vara med i NTNU-teamet, och förstärka samarbete mellan Sverige och Norge.

Se sak om avtale mellom NTNU og NVE om forskning på Åkneset:

Ny teknologi fra NTNU skal stabilisere norges farligste fjell

Åkneset på Sunnmøre beskrives som norges farligste fjellmassiv. Hvis Åkneset faller, vil en enorm flodbølge på 40 meter ramme blant annet Geiranger.  NTNU og NVE har nå inngått en samarbeidsavtale om utvikling av teknologi og metoder for å sikre ustabile fjell.