Spennende forskningsfunn om malmpotensialet i Karasjok

Doktorgradskandidat Alf André har nettopp publisert spennende resultater fra sin PhD-studie i det anerkjente tidsskriftet Precambrian Research. Funnene har implikasjoner for malmpotensialet i Karasjok Grønnsteinbeltet da denne aldersgruppen av tilsvarende bergarter i Finland er svært prospektive for Ni-Cu-PGE mineraliseringer (f.eks. Lomalampi, Sakatti og Kevitsa), som er viktige forekomster for råstoffer til det grønne skiftet.

Studien, med tittelen «Evolution of the Gállojávri Ultramafic Intrusion from U-Pb zircon ages and Rb-Sr, Sm-Nd and Lu-Hf isotope systematics, omhandler aldersbestemmelse og dannelsen av gamle magmakammere i Karasjok Grønnsteinsbelte. Artikkelen viser hvordan man ved bruk av isotop-signaturer kan sondere sammensetningen av kontinentalskorpen og belyse interaksjonen mellom magmatiske systemer og vertsbergarten den strømmer gjennom.

Det presenteres også en datering av Gállojávri-intrusjonen til 2051 ± 8 millioner år. Aldersbestemmelsen viser at Gállojávri-intrusjonen ble dannet samtidig til påvist magmatisk aktivitet i Lappland grønnsteinsbelte i Finland. Dette antyder at Gállojávri-intrusjonen er del av et mye større magmatisk system som strekte seg hele veien fra norskekysten i nord til grensen mellom Finland og Russland i sør. Studien er utført i samarbeid med Trond Slagstad (NGU), Bjørn E. Sørensen (NTNU), Harald Hansen (UIT) og Ian Millar (BGS). Lenke til artikkelen: https://bit.ly/3SuMuE8