STUDENT VED IGP

Hvordan er det å være student hos oss?

VI HAR SAMLET NOEN AV DE MEST VANLIGE SPØRSMÅLENE OM STUDIENE VED IGP, NTNU

Hvordan ser en vanlig dag ut på studiet?

Dagene varierer mye ut ifra hvilket årstrinn du er på. I løpet av de to første årene på studiet er det ofte mange forelesninger og øvinger i løpet av uka. Du vil ha 4 ulike emner hvert semester (eller tilsvarende 30 studiepoeng), og det er vanlig med ca. 4-5 timer forelesninger i hvert fag hver uke. Ofte har man 2*45 min forelesning 2-3 ganger i uka i hvert fag. Det er også vanlig med såkalte øvingstimer, hvor man jobber med oppgaver i faget og man kan få hjelp av eldre studenter (student-assistenter), stipendiater eller forelesere. Ofte er både øvingstimer og forelesninger frivillige å delta i, men det er sterkt anbefalt.

Mellom forelesninger /øvingstimer er det vanlig å spise lunsj med studievenner, eller jobbe med skolearbeid på grupperom etc. Etter de to første årene blir arbeidet på studiet mer og mer selvstendig. Mengden forelesninger og øvingsoppgaver i løpet av uken minker – og arbeid på eget initiativ øker. Det er fortsatt vanlig med forelesinger og øvinger, men mengden gruppearbeid og prosjekt øker. Det vil være ekskursjoner, lab, bedriftsbesøk og andre aktiviteter som krever diverse etterarbeid. Dette kan være utarbeidelse av geologiske kart, lab-rapporter eller fremvisning av feltarbeid etter ekskursjoner.

Hva er øvinger?

Øvingsoppgaver, eller såkalte øvinger er oppgaver tilknyttet pensum og eksamen som utgis av foreleser. Ofte er det obligatorisk å gjennomføre et visst antall øvinger for å kunne ta eksamen i faget. Enkelte ganger kan øvingene telle på sluttkarakteren i emnet, og dette vil da typisk tilsvare 10-20% av sluttkarakteren.

Det vil alltid være mulig å få hjelp til å løse øvingsoppgavene. Oppgavene vil som oftest utleveres i god tid i forveien, slik at man har minst en uke på å fullføre øvingen før innlevering. Ofte vil et emne ha mellom 8-12 øvinger. Hvis det utgis 12 øvinger, er det typisk krav om 10 godkjente. For å få en øving godkjent kreves det ofte at 60-80% er riktig, eller gjort et brukbart forsøk på.

Hvordan er studiehverdagen ulik fra en hverdag på vgs?

Skolehverdagen på dette studiet er preget av mye mer selvstendig arbeid enn på videregående. Man velger selv om man ønsker å gå i forelesning (det er ofte ikke obligatoriske forelesninger), men ansvaret for å lære det du skal har du fullt og helt selv. Det er ingen som følger opp om du lærer det du skal eller ikke, men du vil alltid ha studentassistender og forelesere som kan hjelpe deg underveis hvis du står fast. Denne friheten kan være litt vanskelig å bruke fornuftig i starten av studiet, men det er veldig mange studenter som setter pris på å kunne styre sin egen hverdag.

Nivået på NTNU er naturligvis høyere enn på vgs. I mattefagene vil de første timene være repetisjon av fagstoff fra R1 og R2, og går etter hvert over i nytt stoff. I geofagene starter man alltid fra bunn, siden det alltid vil være flere i klassen som ikke har hatt geofag på videregående. Det samme gjelder med kjemifaget som man har 1.året.

Dersom man er usikker på stoffet som gås gjennom i løpet av timene vil det alltid være mulighet for å spørre foreleser spørsmål enten underveis i forelesningen eller etter. De er også stort sett alltid tilgjengelig på e-post eller sitt kontor for spørsmål studentene måtte ha.

Selv om man er relativt få personer klassen på våre studier, vil man ofte ha fag sammen med studenter fra andre studier. I de store fellesfagene som Matte 1, Matte 2, Kjemi, Statistikk og Fysikk vil man typisk være med over 500 andre studenter. Det er dermed slik at foreleserne ikke kjenner elevene på samme måte som på videregående. I øvingstimer derimot, er det vanlig at studentene blir delt opp i mindre grupper hvor man blir kjent med gruppen sin og studentassistenten i gruppen.

Som student ved IGP kan du bli medlem i Bergstuderendes Forening

Kan man se forelesninger digitalt?

Før Covid-19 pandemien var det ikke så vanlig med digitale forelesninger. Etter pandemien ble det mer og mer vanlig med digitale forelesninger, og de fleste foreleserne har mulighet til å ta opptak av forelesningen. Nå (vår 2022) tilbyr de fleste foreleserne en hybrid-løsning, der studentene selv kan velge om de ønsker å følge forelesningen digitalt hjemmefra eller fysisk i klasserom på skolen. Dersom man ikke har mulighet til å delta fysisk og forelesningen av en eller annen grunn ikke tas opp/streames, vil foreleser uavhengig av dette alltid legge ut relevant lesestoff / PowerPoint-versjon av forelesningen.

Hva skjer om man må være borte fra skolen / er syk?

Vanligvis er det ikke obligatorisk oppmøte i fagene, så det er ikke noe praktisk man må fikse dersom man er borte en dag eller to. Likevel vil det ofte være nødvendig å ta igjen fagstoff som ble undervist, men dette blir lagt ut av foreleser i etterkant av forelesningen. Dersom man er borte under en obligatorisk aktivitet (f.eks. Lab eller spesiell forelesning) kan man enten snakke med foreleser for å finne en løsning eller få vanlig lege-erklæring hvis ikke noe annet lar seg gjøre. Vanligvis er ikke dette noe problem.

Hva er IGP?

IGP står for «Institutt for Geovitenskap og Petroleum». Vi er en del av NTNU og holder til ved Valgrinda, ca. 5 minutt gange fra Gløshaugen. I løpet av de første årene på studiene vil fagene stort sett holdes på Gløshaugen, og etter hvert i løpet er man nesten kun på Valgrinda. Bygget heter PTS NTNU (Petroleumteknisk senter ved NTNU) og ligger i S.P Andersens veg 15a. Der jobber også forskere fra NTNU og Sintef. PTS har mange laboratorier, blant annet en meget velutstyrt bergmekanisk lab med sjeldne maskiner og utstyr det finnes kun få andre steder i Europa og resten av verden.

Hvilke studier tilbys ved IGP og hva er forskjellen på studiene?

Ved IGP tilbys det flere ulike studieprogram, både på bachelor- og masternivå. Det er også mulig å gjennomføre PhD (doktorgrad) hos oss etter fullført mastergrad. Som et 3-årig bachelorprogram tilbys studiet Geologi. Som 5-årig sivilingeniør tilbys studiet Tekniske Geofag og studiet Petroleumsfag. Etter fullført bachelorgrad (enten hos NTNU eller et annet universitet) tilbys de 2-årige masterprogrammene Master i Geologi, Petroleumsfag, Petroleum Engineering og Petroleum Geosciences. De to sistnevnte er studier for både norske og internasjonale studenter, og her er det ofte studenter fra hele verden som kommer for å studere hos oss. I dag har vi på instituttet utvekslingselever fra blant annet Danmark, Indonesia, Kina, Sør-Korea og Iran. Instituttet tilbyr også videreutdanning i Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider.

Du kan lese mer om våre studier her

Og har du flere spørsmål kan du kontakte en av våre studentambassadører:

Geologi: Bendik Standal Frantzen bendik.frantzen@ntnu.no
Tekniske geofag: Kristine Aasen Tonning kristineaat@hotmail.no
Petroleumsfag: Andrea Skog skogandrea@gmail.com