På skattejakt med en utdanning i Tekniske Geofag

Intervju med tidligere student – Astrid Wall

Vi har hatt gleden av å intervjue tidligere IGP-student Astrid Wall. Astrid studerte tekniske geofag med hovedretning mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi, og leverte sin masteroppgave i juni 2021.  Etter endt studie fikk hun muligheten til å være trainee i Norsk bergindustri, og er nå inne i sin første av tre perioder der.

Om studievalg og -retning

Astrid valgte fordypning i mineralproduksjon og ressursgeologi, med videre fordypning i ressursgeologi. Selv om hun valgte å fordype seg i dette, var hun likevel interessert i mineralproduksjon og tok fag derfra. Hun sier hun har erfart at det til syvende og sist ikke har noe å si hvilken av disse underretningene man velger.

Astrid valgte å denne fordypningen fordi det etter hennes mening er den mest direkte bruken av geologi i industrien. «Jeg synes det er utrolig spennende å jobbe med en så konkret verdiskapning, og ettersom jeg har lært hvor essensielle mineralske råstoffer er i det grønne skiftet, elektrifisering og mange av de store utfordringene vi står ovenfor i dag ga det meg mye motivasjon til å gå inn i denne bransjen. Som et ordentlig realfagsmenneske synes jeg også mye av teknologien som inngår i gruvedrift, spesielt oppredning, er veldig spennende» sier hun.

Hun nevner at «skattejakt»-aspektet appellerte veldig til henne, og etter hun begynte på tekniske geofag fant hun virkelig sin greie. Det er derimot ikke sagt at Astrid alltid har visst at geofag var det rette for henne.

Før hun begynte på tekniske geofag prøvde hun flere andre studier, og vurderte lenge å gå medisinstudiet. Hun testet ut både årsstudium i biologi og kjemi og sivilingeniør-studiet i fysikk og matematikk – før hun til slutt prøvde seg på tekniske geofag. Hun hadde lenge en plan om å ta høyere utdanning, men tanken på å ta en utdanning innen geofag vokste først frem etter å ha hatt geofag på videregående. «Som mange andre ble jeg fenget av geofag på videregående, som var et av mine favorittfag. Dette ser ut til å være en gjenganger for mange av de som velger Tekniske Geofag og Geologi på universitetet» sier Astrid. Hun nevner også at gruvedrift og mineralproduksjon var noe hun nesten ikke viste fantes i Norge, og at dette er noe industrien bør jobbe med framover.

«Det er altså ingen skam i å prøve litt forskjellig. Jeg synes i hvert fall det var veldig vanskelig å velge studium kun ut ifra det man leser på nettet, men ved å teste ut studiet merker du fort om dette passer for deg eller ikke», legger hun til.

Astrids reise etter studiet

Astrid har fått muligheten til å bli med på en traniee-ordning med Norsk Bergindustri, hvor hun i løpet av 18 måneder skal jobbe for tre ulike bedrifter. For tiden er hun inne i sin første periode, nå hos Nussir ASA. Her får hun muligheten til å prøve mye forskjellig innen sitt fag, samtidig som hun lærer mye nytt og får være med på mange spennende prosjekter. «Ettersom Nussir fortsatt har få ansatte har jeg fått prøve veldig mye forskjellig, blant annet har jeg arbeidet med ESG og bærekrafts-standarder, som er et tema med økende fokus i bransjen. Jeg har også vært med på å lage en kommunikasjonsplan, lage animerte informasjonsfilmer og presentere bedriften for skoleelever. De siste månedene har jeg jobbet mye med detaljplanlegging av oppredningsverket som skal bygges og forespørsler på prosessutstyr hos leverandører. Jeg tror mine arbeidsoppgaver i Nussir bærer preg av at bedriften er liten og ikke har drift i dag, og dermed er veldig annerledes enn oppholdet hos de andre Trainee-bedriftene vil bli” sier hun. Nussir er en relativt liten bedrift, så her har Astrid blitt eksponert for mange ulike arbeidsoppgaver på kort tid. Hun har fått prøve seg på oppgaver innen alt fra grafisk design til kapitalinnhenting og detaljplanlegging av oppredningsverk. «Dette har vært utrolig lærerikt og har gitt meg en mye større forståelse av hvordan en bedrift drives, fra ledelsesnivå til drift.» sier hun.

Jobbsøking og tips til nåværende studenter

Underveis i studietiden hadde Astrid både stilling som studentassistent i ulike fag ved instituttet, samtidig som hun jobbet som instruktør på SIT trening. Fra mars 2020 til traineestillingen begynte i 2021 hadde hun deltidsstilling hos Nussir, og tilbrakte sommeren 2020 hos Brønnøy Kalk. 6 måneder før endt studium fikk hun tilbud om trainee-stillingen. «Jeg hadde sett meg ut Trainee-stillingen ganske lenge, og la derfor mye arbeid i søknad og intervju. Jeg tok det derfor relativt rolig med tanke på jobbsøking frem til Trainee-stillingene ble lagt ut. Når det er sagt så er mitt inntrykk av bergindustrien i Norge at det er for lite fokus på rekruttering utenfra. Da jeg skulle søke både sommerjobber og fast jobb etter studiet synes jeg det var vanskelig å finne både relevante stillinger og kontaktinformasjon. Jeg har nå fått inntrykk av at det er mye enklere å få nye jobber når man først er «inne i bransjen», men med tanke på rekruttering er det definitivt en jobb å gjøre i bergindustrien.» sier hun. Hun råder nåværende studenter til å ringe bedriftene direkte for å høre ang. jobbmuligheter. Selv hadde hun sendt utallige e-poster til kontaktpersoner og felles mailadresser uten noe særlig svar. Etter hun tok kontakt via telefon merket hun at ting begynte å løsne for henne, da hun fikk muligheten til å formidle til arbeidsgiver hvem hun var og hvilken kunnskap hun satt inne med. Hun trekker frem viktigheten av å prøve å skaffe seg kontakter i bransjen via f.eks. sommerjobb eller deltidsjobb underveis i studiet. «Mitt engasjement hos Nussir gjennom studietiden har virkelig vært en døråpner inn i bransjen for min del, og mange bedrifter er interesserte i hjelp fra studenter til prosjekter de selv ikke rekker å priorotere. Det aller viktigste er å vise engasjement og at du selv kan ta initiativ!» sier Astrid.