Alf Andre Orvik har publisert banebrytende forskning i Journal of Petrology

PhD kandidat Alf Andre Orvik har publisert banebrytenene resultater fra sitt PhD studie i tidskriftet Journal of Petrology med Titlen «The Palaeoproterozoic Gallujavri ultramafic intrusion, Karasjok Greenstone Belt; petrogenesis of a trans-crustal magma system». Artikkelen har i tillegg fått annerkjennelsen editors choice.

Resultatene omhandler dannelsen gamle magmakammer (fra paleoprotorzoikum) i Karasjok Grønnsteinsbelte, Finnmark. Ved hjelp av avansert termodynamisk modellering av geokjemiske og mineralogiske data blir det vist hvordan magmaen har steget og utviklet seg på ulike dybder i kontinentalskorpen. Modellen er forenelig med observasjoner fra aktive magmasystemer som for eksempel Yellowstone, USA og viser at magma ofte følger komplekse veier på veg opp til overflaten. Funnene er viktig for å forstå den geologiske utviklingen av det baltiske skjold og har implikasjoner for dannelsen av magmatiske sulfid og PGE forekomster, som er viktige råstoffer til det grønne skiftet.

Studiet er utført i samarbeid med samarbeid med Trond Slagstad og Lars Petter Nilsson (NGU), samt Harald Hansen (UIT). Dette samarbeid har vært sentralt for å få til så imponerende resultater.