Luke 24 i vår steinbra julekalender/Hatch number 24 in our Rocky Christmas calendar

Da er det klart for luke 24 i vår steinbra julekalender (Hoho!). Steinsamlingen på instituttet består av mange vakre mineraler, og vi har vist bilde av ett mineral hver dag helt frem til i dag. Svaret på gårsdagens nøtt var Kalkspatt på Sinkblende. Men vet du hva dette er? Riktig svar medfører heder og ære fra fagfolk. Dagens mineral kommer fra Utah i USA.

Hatch number 24 in our Rocky Christmas calendar (Hoho!). The stone collection at the Department consists of many beautiful minerals. The answer to yesterday’s task was Kalkspatt on Zinkblende. Do you know what this is? Correct answer brings honor and kudos from professionals. Today’s mineral origins from Utah, USA.