– imponert over studenter

Lina Flo Hauge og Fredrik Rian studerer tekniske geofag ved NTNU og er blant studentene som har tilbragt åtte uker hos Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard i sommer. De fikk i oppgave å se nærmere på hvordan håndtering og reduksjon av overskuddsmasser i gruveindustrien foregår i andre land. – Jeg er imponert over studentenes arbeid for oss i sommer, og det er ingen tvil om at de har gitt oss et godt grunnlag å bygge videre på for å fortsette utviklingen av bærekraftig forvaltning av mineralressursene våre, sier DMF-direktør Randi Skirstad Grini.

Les sak om dette i AT.no her 

Les mer om tekniske geofag her