-vil være med på utvikle fremtidens petroleumsindustri

Interessant artikkel i dagens Adresseavisen der tre nyankomne studenter ved det 5-årige sivilingeniørstudiet ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU, sammen med førsteamanuensis Egil Tjåland diskuterer fremtidsutsikter, miljøutfordringer og jobbutsikter for oljebransjen. De tre intervjuede studentene er opptatt av å gjøre oljebransjen grønnere, og de er også sikre på at de får seg relevant jobb etter endt utdannelse.

Les hele saken her (+) https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/08/29/Marte-Oda-og-Jon-utdanner-seg-til-en-bransje-som-skal-legges-ned-24466229.ece?