Ormel jernoksiderende bakterier

Visste du at Norge har stort potensial til å bruke grunnvann til oppvarming og kjøling? Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann til varme- og kjøleformål.
I forskningsprosjektet ORMEL 2 («Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus») jobbes det med å forbedre driften av grunnvannsbaserte grunnvarmesystemer. Mange av anleggene i Melhus sliter med jernoksid-utfellinger. Disse dannes ved at jern løst i vannet reagerer med oksygen og danner jernoksid-mineraler som feller ut. Målinger med gjennomstrømningscelle har påvist lave konsentrasjoner av oksygen i grunnvarmeanleggene. Dette har ledet undersøkelsene i retning av mikrobiologiens verden, og såkalte jernoksiderende bakterier som kan bidra til omfattende jernoksidasjon selv ved lave oksygen-konsentrasjoner.