Ormel gjennomstrømningscelle

Visste du at Norge har stort potensial til å bruke grunnvann til oppvarming og kjøling? Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann til varme- og kjøleformål.
I forskningsprosjektet ORMEL 2 («Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus») jobbes det med å forbedre driften av grunnvannsbaserte grunnvarmesystemer. Mange av anleggene i Melhus sliter med jernutfellingsproblemer. Disse tetter igjen blant annet brønnfiltre og varmevekslere, og medfører store vedlikeholdskostnader. Utfellingspotensialet til vannet som pumpes opp bestemmes i stor grad av vannkjemien. Derfor har en gjennomstrømningscelle blitt lagd og brukt for å sikre pålitelige kjemiske data uten luftinnblanding.