Likestillingsmidler til FK Petroleum og QuindeKom

Fakultet for ingeniørvitenskap har tildelt Petroleum FK Damer, Bergstuderendes forening, kr. 15 000 i likestillingsmidler til aktiviteter for jenter i studieåret 2021-2022.
Petroleum FK Damer har en flott plan med jevnlige treninger og sosiale treff som vil gi et viktig bidrag til godt studiemiljø.

Fakultet for ingeniørvitenskap tildeler også QuindeKom, Bergstuderendes forening, kr. 15 000 til aktiviteter for jenter i studieåret 2021-2022.
Fakultetet er sikre på at QuindeKoms planer om mange mindre arrangement på tvers av studieprogram og årskull vil være viktig bidrag til godt studiemiljø.