Penger til Petroleum FK og Quindekom

Fakultet for Ingeniørvitenskap har tildelt Bergstuderendes forening kr. 16 000 kroner til damelaget Petroleum FK og kr. 25 000 til linjeforeningens nyopprettede komite, QuindeKom! Bevilgningen skal gå til aktiviteter for jenter i studieåret 2020-2021. I en situasjon hvor mange studenter er mer alene på grunn av koronaepidemien, vil Petroleum FK og QuindeKom sine mange lavterskel-arrangement være et viktig bidrag til å skape et godt studiemiljø.