IGP i The Technocrat

Egil Tjåland og Jon Kleppe var i Ghana i oktober 2018 for å innlede samarbeid med universitetet Kwame Nkrumah University of Science of Technology (KNUST). Dette var en gjenvisitt etter at KNUST besøkte NTNU i september 2018. I 2019 deltok NTNU i et statsministerbesøk til Ghana i mai, hvor et MOU mellom de to universitetene ble signert. Utdanning av lærere ved KNUST til ph.d-nivå er viktigste element.

KNUST har er en «årsrapport» «TECHNOCRAT», og i 2018-2019-utgaven er NTNU-besøket gitt stor oppmerksomhet