Grunnvarme er en viktig del i fremtidens grønne puslespill

Grunnvarme er en viktig del i fremtidens grønne puslespill. Målsetningen er å lage bærekraftige energiløsninger med lave klimautslipp i samspill med andre fornybare energiformer. I dag var dette temaet på frokostmøte ved Asplan Viak. Randi Kalskin Ramstad er sentral i Ormel-prosjektet (Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus og Elverum)