Velkommen til Linda Haaland

Linda Haaland er ansatt som PhD-stipendiat ved instituttet.

Haaland skal jobbe med onshore topografi ved passive kontinentalmarginer fra et strukturgeologisk perspektiv. Arbeidet skal i hovedsak baseres på feltarbeid fra Svalbards vest- og nordkyst. Hovedveileder blir Per Terje Osmundsen.

Hun har bachelor og master i struktur- og berggrunnsgeologi fra Universitetet i Tromsø, og har bodd i Lyngen det siste året. På fritiden driver hun med ski og fjellklatring.

Velkommen Linda!