Styrket samarbeid med Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri, Sintef og NTNU hadde i dag et møte for å styrke videre samarbeid, samt diskutere hvilke temaer som blir viktige i tiden fremover. Norsk Bergindustri fortalte blant annet om innføringen av et nytt rammeverk for bærekraftarbeid i bergindustrien, Towards Sustainable Mining (TSM) – dette blir et viktig arbeid for både industri, forskning og akademia i årene fremover

Lisbeth Alnæs, Sintef, Berit Laanke, Sintef, Lars -Erik Sletner, Norsk bergindustri, Anita Helene Hall, Norsk Bergindustri, Njål Hagen, Norsk Bergindustri, Mario Morales, Sintef, Egil Tjåland, NTNU