Steinbra julekalender luke nr.16/Hatch number sixteen in our Rocky Christmas calendar

Luke nummer seksten i vår steinbra julekalender åpnes (Hoho!). Steinsamlingen på instituttet består av mange vakre mineraler, og vi vil vise frem bilde av ett mineral hver dag helt frem til julaften.
Svaret på gårsdagens nøtt var Ortoklas med røkkvarts. Men vet du hva dette er? Riktig svar medfører anerkjennende nikk fra fagfolk. Dagens mineral kommer fra Kongsberg

Hatch number Sixteen in our Rocky Christmas calendar (Hoho!). The stone collection at the Department consists of many beautiful minerals, and we will show you a picture of a mineral every day until Christmas Eve – you can look forward to many goodies in December!
The answer to yesterday’s task was Orthoclase with smoke quartz. Do you know what this is? Correct answer brings kudos from professionals. Today’s mineral origins from Kongsberg