Besøk av petroleumsstudentene som gikk ut i 1988

88-klassen har vært på besøk til UKA og instituttet annenhvert år i en årrekke. En av drivkreftene for dette er Torbjørn Hegdal, og i år besto gruppen av 23 tidligere studenter. Lørdag besøkte de instituttet og fikk en oppdatering av utviklingen ved NTNU og instituttet siden sist av Sigbjørn Sangesland og Jon Kleppe. Torbjørn Hegdal, NOV, Harald Erichsen, ABG Sundal Collier og Tore Gulbrandsøy, Rystad Energy holdt innlegg om energiutviklingen, aksjemarkedet, utsiktene fremover, mm. påfulgt av en kort debatt.