Bergmannen har fått nytt hjem

Bergmannen har nå endelig fått ny trygg plassering ved det nye Berglaboratoriet til NTNU og SINTEF
Avdukingen av Bergmannen ble selvsagt utført av  Bergstuderendes Forening ved NTNU.
Bergmannen er et stolt symbol på Norsk Bergindustri, og vi er glad for å ha funnet et nytt hjem for ham