Arild Monsøy blir pensjonist

Avdelingsingeniør Arild Monsøy hadde i dag sin siste arbeidsdag ved IGP. Arild har jobbet ved NTNU i 35 år og blir nå pensjonist. Han er kjent for, blant mye annet, sin ekspertise på tynnslip. Arilds siste dag ble markert med taler, kaker og blomster som takk for innsats og lang og tro tjeneste. Lykke til videre Arild!

Stinn brakk på pauserommet da Arild ble takket av