Olje- og gassproduksjon i august

Oljedirektoratet har gitt ut foreløpige produksjonstall for august, som viser en total væskeproduksjon på 1647000 fat/dag. Dette er en nedgang på 67000 fat/dag samanlignet med juli (-4%). Det totale gassalget var på 8,2 Gm3, som er 15% mindre enn i juli.