-det viktigste er å vise mangfoldet i oljeindustrien

Det viktigste oljebransjen gjør for å gjøre seg selv attraktiv , er å vise ungdommer mangfoldet av spennende jobber som finnes i industrien. Det mener IGP-student Brage Strand Kristoffersen. Han deltok i en debatt som handlet om omdømme, rekruttering og klimautfordringer på leverandørindustriens toppledermøte i Trøndelag