100 millioner til styrking av forskning på petroleumsteknologi

Fantastiske nyheter! Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til NTNU, Universitetet i Stavanger, SINTEF og NORCE til laboratorier og utstyr. Dette er en klar styrking av forskningen i petroleumsteknologi, ikke minst for Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

Les mer her