IGP bidrar til bedre bassengmodellering

I et oppslag på geoforskning.no presenteres et nytt modelleringsverktøy utviklet av IGPs Krzysztof Jan Zieba og Maarten Felix. Utviklingen er en fortsettelse av Krzysztofs doktorgradsarbeid og har resultert i programmet stoRM, som er komplementært til dagens modellverktøy, og reduserer usikkerheten i bassenganalysene.