Veena Sajith Vezhapparambu har disputert

Hennes avhandling har tittelen «Statistical Analysis of MWD Data in a Geometallurgical Perspective: A case study on an industrial mineral deposit». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Rai Priyush, Banaras Hindu University, India, forsker Ivan Depina, SINTEF og førsteamanuensis Sigve Hovda, NTNUPrøvforelesningen hadde tittelen “MWD in Mining Engineering – Possibilities, challenges and future perspectives”. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Steinar Løve Ellefmo, Institutt for geovitenskap og petroleum og medveileder professor Jo Eidsvik, Institutt for matematiske fag, begge NTNU.