Anleggsmagasinet: Det nye nanolaboratoriet

Kurt Aasly har et innlegg i dag i bransjetidsskriftet  Anleggsmagasinet hvor han beskriver anvendelsesområdene til det nye «superlaboratoriet», med daglignavnet  MiMaC, som NTNU, NGU og SINTEF etablerer i Trondheim. To av enhetene, en elektronmikrosonde og et automatisk mineralogisystem, begge basert på SEM, plasseres ved Institutt for geovitenskap og petroleum. Forskningsrådet finansierer store deler av laboratoriet.