Besøk av Schlumberger

En delegasjon fra Schlumberger besøkte NTNU fredag. Formålet med besøket var introduksjon av nye personer i samarbeidet mellom Schlumberger og NTNU, samt en oppdatering av pågående samarbeid. Delegasjonen besto av:

  • Marina Bulova, Global Director of University Collaboration, Houston
  • Massimo Virgilio, Director of Schlumberger Research Centre, Stavanger
  • Ole Christian Meldahl, Ambassador to NTNU, Stavanger
  • Baltazar Marchand, Recruiter, Paris
  • Jarl Eirik Tronerud, Petrel Geophysics Domain Manager, Stavanger
  • Viktor Aarre, Geophysics Advisor, Stavanger

Fra NTNU deltok Jon Kummen, Jon Are Nilsen, Alexey Pavlov, Mathias Bellout, Dicky Haris Hidayat og Jon Kleppe, samt personnell ved AI Lab på IDI.