NTNU på Underwater Technology Conference (UTC)

Egil Tjåland i paneldebatt sammen med tidligere astronaut Mike Bloomfield (til venstre)

Instituttleder Egil Tjåland hadde i går et innlegg om deep sea mining på Underwater Technology Conference (UTC) i Bergen. NTNU og Institutt for geovitenskap og petroleum leder Norsk forum For marine Mineraler (NMM) som har som mål å bidra i utviklingen av kunnskap og teknologi for å muliggjøre utvinning av marine mineraler. Tjåland deltok også i en paneldebatt med blant annet Mike Bloomfield fra Oceaneering. Blomfield er for øvrig tidligere astronaut med 3 turer med romferjer. Han leder nå Oceaneerings «Space Program» i Houston.