Dagens Næringsliv: «Skattene på havets bunn»

På havbunnen på norsk sokkel finnes det store forekomster mineraler. Utvinning av disse mineralene kan bli et nytt norsk industrieventyr, og NTNU leder an i arbeidet. På lørdag hadde Dagens næringsliv en stor artikkel om dette. Les saken her:

DN20190427 Skattene på havets bunn