Olje- og gassproduksjon i mars

Oljedirektoratet har publisert foreløpige produksjonstall for mars, som viser en væskeproduksjon på 1765000 fat/dag, som er en oppgang på 9000 fat/dag (0,5%) samanlignet med februar. Det totale gassalget var på 11,1 GSm3, som er 1,0 GSm3 (10%) mer enn i februar.